Перший «Лісовий діалог»

Потенціал заліснення та відновлення природних екосистем за умов земельної реформи

Земельна реформа має неабиякий суспільний резонанс у контексті запуску ринку землі та змін, пов’язаних із процесами децентралізації. Зокрема, не визначено долю самосійних лісів на землях сільськогосподарського призначення, лунає стурбованість щодо спроможностей відновлення природних екосистем та перспектив оптимізації лісоаграрних ландшафтів тощо.Програма круглого столу знаходиться тут.

Очікуваними результатами круглого столу є усвідомлення позицій різних зацікавлених сторін та пошук консенсусу у питаннях загроз, можливостей і потенціалу заліснення та відновлення природних екосистем за умов земельної реформи. Узагальнені матеріали будуть доступні для подальшого використання усіма зацікавленими.
У разі згоди учасників круглого столу щодо необхідності подальшого опрацювання порушених питань, робота може бути продовжена на Українській Лісовій Платформі:
https://specials.wwf.ua/forestplatform


© Forest Stewardship Council® · FSC F000237