Третій «Лісовий діалог»

Монетизація послуг екосистем в Україні: утопія чи недооцінені можливості досягнення цілей сталого розвитку


У разі згоди учасників круглого столу щодо необхідності подальшого опрацювання порушених питань, робота може бути продовжена на Українській Лісовій Платформі:
https://specials.wwf.ua/forestplatform


© Forest Stewardship Council® · FSC F000237