Зацікавленим сторонам

Зацікавленим сторонамЗалучення зацікавлених сторін є невід’ємною складовою системи FSC, адже сприяє підвищенню прозорості та якості процесу лісової сертифікації, поліпшенню нормативної бази FSC. Інформація у цьому розділі сайту допоможе тим, хто зацікавлений в активній участі у процесі лісової сертифікації.Перелік зацікавлених сторін при проведенні лісової сертифікації за схемою FSC в Україні

Згідно з визначенням FSC зацікавленими сторонами є будь-які особи, групи осіб або організації, які виявляють інтерес або відомо, що вони мають інтерес до діяльності одиниці господарювання. Наприклад, зацікавленими сторонами можуть бути місцеві громади, громадські організації природоохоронного та соціального спрямування, працівники підприємства, споживачі лісопродукції, органи місцевого самоврядування та інші.
Детальніше про процедури залучення зацікавлених сторін до процесу лісової сертифікації дивіться на Slideshare.
Рішенням робочої групи з розробки національних стандартів лісової сертифікації для України у березні 2018 р. схвалено перелік зацікавлених сторін при проведенні лісової сертифікації за схемою FSC в Україні. Такий перелік може використовуватись:
претендентами/утримувачами FSC сертифікатів задля виконання вимог стандартів лісової сертифікації, зокрема, стандартів системи ведення лісового господарства та постачання контрольованої деревини, в частині ідентифікації зацікавлених сторін та забезпечення ефективної взаємодії з ними;
органами сертифікації в рамках виконання вимог щодо проведення сертифікаційних оцінок.
Зазначений перелік зацікавлених сторін є базовим та має бути доповненим претендентом/утримувачем FSC сертифікату та органом сертифікації при проведенні кожного окремого аудиту. Відсутність адреси організацій у наведеному переліку не є підставою для того, щоб їх не виявляти та не інформувати при проведенні лісової сертифікації.

© Forest Stewardship Council® · FSC F000237