Отримати сертифікат FSC

FSC сертифікатСертифікація в системі FSC здійснюється акредитованими FSC органами сертифікації. Органи сертифікації є незалежними компаніями, які акредитували свої програми сертифікації в FSC. Акредитацією органів сертифікації в FSC займається партнерська організація ASI - Accreditation Services International.


5 кроків на зустріч сертифікації

1. Зв'яжіться з одним або з декількома FSC акредитованими органами сертифікації, що працюють в Україні. Орган сертифікації надасть вам інформацію про вимоги до сертифікації FSC. Щоб оцінити час, який буде потрібно вам на підготовку до сертифікації, і її вартість, органу сертифікації знадобляться деякі основні відомості про діяльність вашого підприємства.

2. Ви повинні самостійно вирішити, з яким органом сертифікації ви хочете працювати, і підписати з ним відповідний договір.

3. Наступним кроком є ​​власне сертифікаційний (основний) аудит, або основна оцінка. Він проводиться органом сертифікації для оцінки готовності вашої компанії до сертифікації.

4. На основі даних сертифікаційного аудиту складається звіт про аудит, на підставі якого орган сертифікації приймає рішення по сертифікації.

5. Якщо рішення позитивне, то ви отримуєте сертифікат FSC. Якщо в результаті перевірки з'ясувалося, що ваша діяльність ще не приведена у відповідність до вимог FSC, то після усунення невідповідностей у своїй діяльності, зазначених у звіті, ви можете пройти повторний аудит.

Сертифікати FSC дійсні протягом п'яти років. Щорічно, ваш орган сертифікації проводить у вас так званий наглядовий (контрольний) аудит для перевірки вашої діяльності на відповідность вимогам FSC сертифікації. У деяких випадках (наприклад, при появі інформації про значні невідповідності в проміжку між наглядовими аудитами) можуть проводитися додаткові перевірки. Через 5 років проводиться ресертифікація - тобто, вам знову потрібно буде пройти повний сертифікаційний аудит.

© Forest Stewardship Council® · FSC F000237