національний стандартНезважаючи на зростання обсягів лісової сертифікації у світі, виробники FSC сертифікованої продукції відчувають нестачу сертифікованої сировини. У таких випадках може використовуватись FSC контрольована деревина. Такого статусу деревина набуває за умови підтвердження на основі стандарту FSC-STD-40-005 того, що вона не є джерелом так званих неприйнятних категорій деревини.


FSC визначила такі неприйнятні категорії деревини з точки зору їх використання з метою виробництва та продажу FSC контрольованої деревини та/або продукції FSC Mix:

  • незаконно заготовлена деревина;
  • деревина, заготовлена з порушенням традиційних прав і прав людини;
  • деревина з лісів, в яких особлива для збереження цінність опиняється під загрозою через господарську діяльність;
  • деревина з лісів, які перетворюються на плантації та категорії земель інші, ніж лісогосподарського призначення;
  • деревина з лісів, в яких вирощують генетично модифіковані дерева.

Стандарт контрольованої деревини визначає вимоги, яких мають дотримуватись компанії, що мають FSC сертифіковані ланцюги постачання, для виробництва і продажу FSC контрольованої деревини та/або продукції FSC Mix. Для того, щоб власники FSC сертифікатів ланцюга постачання могли використовувати контрольовану деревину, вони повинні довести, що вона не належить до неприйнятних категорій. Для цього необхідно застосувати систему заходів щодо оцінки та зменшення ризику утворення таких категорій деревини. З метою оцінки ризику на національному рівні розробляються так звані національні оцінки ризиків контрольованої деревини.

У листопаді 2015 р. було затверджено нову версію стандарту FSC-STD-40-005 V3-0 «Вимоги до постачання FSC® контрольованої деревини», яка містить низку нових вимог стосовно формування та практичної реалізації системи належної перевірки компаніями, у т.ч. оцінки та зменшення ризиків утворення неприйнятних категорій деревини при здійсненні закупівель. Зміни, зроблені у 2017 р. у версії 3-1 стандарту FSC-STD-40-005 стосуються передусім термінів дії та термінології. У контексті України істотних змін для утримувачів сертифікатів CoC/CW у версії 3-1 стандарту FSC-STD-40-005 не відбулося.

Версія 3-1 стандарту FSC-STD-40-005 набула чинності з моменту її опублікування, що зумовило необхідність її використання компаніями для підготовки до сертифікаційного аудиту. Перехідний період до нової версії стандарту контрольованої деревини тривав до 31 грудня 2017 року.

Експертами розроблено методичні рекомендації щодо практичної реалізації вимог стандарту контрольованої деревини FSC-STD-40-005 V3-1. Третя редакція методичних рекомендацій оновлена з урахуванням нової FSC національної оцінки ризику контрольованої деревини для України (версія 1-1), розробленої згідно з FSC-PRO-60-002 V3-0.

© Forest Stewardship Council® · FSC F000237