principlesFSC принципи і критерії системи ведення лісового господарства, відображені у стандарті FSC-STD-01-001 (V5-2), є основними елементами або правилами екологічно відповідального, соціально вигідного та економічно життєздатного управління лісами. Зазначений стандарт містить 10 принципів та 70 критеріїв, практична реалізація яких є необхідною умовою отримання сертифікату FSC.


FSC принципи і критерії, єдині для всіх країн світу, вперше було опубліковано у 1994 р., в подальшому впродовж кількох років (1996 р., 1999 р., 2001 р.) до них було внесено зміни. В результаті тривалого процесу вдосконалення, який розпочався у січні 2009 р., було схвалено у 2012 р. нову версію FSC принципів і критеріїв (версію 5-0). Подальші зміни призвели до формування версії 5-2 FSC принципів і критеріїв, яка була опублікована у липні 2015 р. Зазначений стандарт може бути застосованим для оцінювання і сертифікації відповідального ведення лісового господарства разом із переліком індикаторів, адаптованих до національних, регіональних або місцевих умов. Основою для розроблення таких індикаторів є стандарт FSC-STD-60-004 V1-0 «Єдині міжнародні індикатори».

Перелік FSC принципів відповідно до FSC-STD-01-001 (V5-2)
Принцип 1. Відповідність законодавству.
Принцип 2. Права працівників та умови зайнятості.
Принцип 3. Права тубільних народів.
Принцип 4: Стосунки з громадами.
Принцип 5. Використання лісу (вигоди від лісів).
Принцип 6. Цінності довкілля та впливи на них.
Принцип 7. Планування ведення господарства.
Принцип 8. Моніторинг та оцінювання.
Принцип 9. Особливі для збереження цінності.
Принцип 10. Виконання господарської діяльності.

Натепер в Україні для сертифікації системи ведення лісового господарства використовуються стандарти органів сертифікації.

Робоча група з розроблення національних стандартів лісової сертифікації здійснює підготовку FSC національного стандарту системи ведення лісового господарства для України

© Forest Stewardship Council® · FSC F000237