Інформацію про всіх утримувачів сертифікатів FSC розміщено у відкритій міжнародній базі даних
http://info.fsc.orgДля пошуку FSC-сертифікованого підприємства:

1. Відкрийте сайт http://info.fsc.org.
2. Перейдіть до розділу «Certificate Search».
3. Якщо необхідно, виберіть країну й тип сертифіката.
4. Натисніть на кнопку «Search» для здійснення пошуку.
5. Перед Вами буде перелік утримувачів сертифікатів, що відповідають критеріям пошуку.
6. Ви можете перейти на сторінку з контактними даними утримувача сертифіката FSC, натиснувши на його ліцензійний номер, сертифікаційний код або сповіщення про статус.

Меню пошуку передбачає також використання фільтрів і окремих полів.

License Code (ліцензійний код) – право використання торгових знаків формату FSC-C###### утримувачами сертифікатів FSC. На сьогодні саме ліцензійний код вказують під час маркування FSC-сертифікованої продукції.

Name (назва) – назва утримувача сертифіката FSC англійською мовою.

Country or Area (країна чи територія) – країна перебування утримувача сертифіката.

Show Sites/Member (показувати локації/членів) – фільтр, який дає змогу відображати членів багатолокаційних або групових сертифікатів (і також тих, які працюють у різних країнах).

Status (статус) – статус утримувача сертифіката, який може мати значення valid (дійсний), suspended (призупинений) або terminated (припинений).

Certificate Code (сертифікаційний код) – код FSC-сертифіката організації, пов’язаний із FSC-сертифікованою продукцією.


Сертифікаційні коди, які можуть бути зареєстровані для різних типів сертифікації
Типи сертифікації Сертифікаційні коди
Сертифікація системи ведення лісового господарства XXX-FM-######-***
Примітка 1. Цей тип сертифікації видають заявникам, до сфери сертифікації яких належать тільки екосистемні послуги і які не мають наміру продавати будь-які лісові продукти відповідно до їхніх господарських цілей. це, наприклад, національні парки, природоохоронні та/або водоохоронні території.
Об’єднана сертифікація системи ведення лісового господарства та ланцюга постачання XXX-FM/COC-######-***
Сертифікація контрольованої деревини ланцюга постачання (відповідно до FSC-STD-40-005) XXX-CW-######-***
Сертифікація контрольованої деревини системи ведення лісового господарства (відповідно до FSC-STD-30-010) XXX-CW/FM-######
Примітка 2. Код контрольованої деревини, виданий у межах сертифікації ланцюга постачання, має ті самі шість цифр, що й код ланцюга постачання.
Примітка 3. При сертифікації системи ведення лісового господарства або контрольованої деревини на сторінці утримувача сертифіката FSC додатково розміщуються публічні звіти за підсумками аудитів.
Сертифікація ланцюга постачання XXX-COC-######-***
Сертифікація проектів ланцюга постачання XXX-PRO-######-***
Примітка 4. XXX – це ініціали органу сертифікації, узгоджені ASI, ###### – унікальне шестизначне число або комбінація цифр і літер, а *** – код субсертифікації, виданий тільки членам багатолокаційної або групової сертифікації, це можуть бути цифри або великі літери чи комбінація цифр і великих літер.

Sells Controlled Wood (продаж контрольованої деревини) – продаж утримувачами сертифікатів CoC контрольованої деревини з кодом CW у заявах.

CW Due Diligence (система належної перевірки контрольованої деревини) – якщо вибрати цей пункт, у результатах пошуку буде відображено тільки тих власників сертифікатів CoC, які використовують оцінку ризиків під час закупівлі контрольованої деревини у несертифікованих постачальників.

Product (продукція) – вибір груп продукції згідно з класифікацією продукції FSC (відповідно до FSC-STD-40-004a).


© Forest Stewardship Council® · FSC F000237