Національна оцінка ризику контрольованої деревини

Національна оцінка ризику контрольованої деревини, складова реалізації вимог стандарту контрольованої деревини, призначена для оцінювання ризику утворення неприйнятних категорій деревини з точки зору їх включення у FSC сертифіковані ланцюги постачання. За умови відсутності загрози або зменшення ризиків утворення неприйнятних категорій, така деревина набуває статусу FSC контрольованої та може бути використаною з метою виробництва та продажу FSC контрольованої деревини та/або продукції FSC Mix.


Схвалення нової версії стандарту FSC-STD-40-005 «Вимоги до постачання FSC® контрольованої деревини» зумовило необхідність розроблення національної оцінки ризику контрольованої деревини для України відповідно до низки процедур, у т.ч. FSC-PRO-60-002 V3-0 «Розроблення та затвердження FSC національних оцінок ризику».

Оцінювання ризику означає ідентифікацію тих територій України, які можуть бути джерелом неприйнятних категорій деревини, визначених у стандарті контрольованої деревини. За умови відсутності такої загрози або зменшення ризику утворення неприйнятних категорій на основі визначених контрольних заходів, така деревина набуває статусу контрольованої.

Розроблення національної оцінки ризику контрольованої деревини для України є важливим як для FSC сертифікованих компаній, які мають намір впровадити вимоги FSC стандарту контрольованої деревини, так і для тих компаній, які бажають підтвердити законність походження лісопродукції відповідно до вимог регламенту ЄС з питань деревини № 995/2010.

Розроблення національної оцінки ризику контрольованої деревини для України здійснює робоча група та експерти з питань національної оцінки ризику в рамках кожної з категорій контрольованої деревини.


До затвердження нової НОР компанії України при здійсненні процедур стандарту контрольованої деревини FSC-STD-40-005 V3-1, мали керуватися «FSC-CWRA-014-UA» (національна оцінка ризику, розроблена відповідно до FSC-PRO-60-002 V2-0), застосовуючи за наявності невизначеного ризику заходи для його зниження згідно з розділом 4 стандарту FSC-STD-40-005 V3-1.

З 19 січня 2017 р. до 20 березня 2017 року тривали публічні консультації щодо проекту національної оцінки ризику контрольованої деревини для України (див. детальніше).

З урахуванням отриманих коментарів, зауважень та пропозицій зацікавлених сторін було підготовлено фінальну версію проекту національної оцінки ризику контрольованої деревини для України, яку було подано на розгляд Департаменту політики і стандартів FSC Міжнародного центру (див. детальніше).

Нову FSC Національну оцінку ризику контрольованої деревини для України, розроблену відповідно до FSC-PRO-60-002 V3-0 та низки інших міжнародних процедур, було схвалено Департаментом політики та стандартів FSC IC 15 грудня 2017 р. (див. детальніше).

Відтепер впродовж 6 місяців компаніям слід адаптувати їх системи належної перевірки до використання схваленої FSC Національної оцінки ризику для України, окрім випадків, коли продовження терміну є обґрунтованим і затвердженим органом сертифікації.

© Forest Stewardship Council® · FSC F000237