Робоча група з розробки національної оцінки ризику контрольованої деревини для України

Рішення Генеральної Асамблеї FSC (2011 р.) щодо необхідності зміцнення системи контрольованої деревини зумовило необхідність перегляду як відповідного стандарту (FSC-STD-40-005), так і процесу розроблення FSC національних оцінок ризику.З метою розроблення проекту національної оцінки ризику контрольованої деревини для України відповідно до нових процедур у 2015 р. створено робочу групу.


Робоча група складається з 3-х рівноправних секцій (екологічної, економічної та соціальної) та є добровільним об’єднанням представників лісопромислових компаній, неурядових організацій, які представляють соціальні, економічні та екологічні інтереси щодо забезпечення відповідального ведення лісового господарства та лісокористування. Див. детальніше структуру робочої групи в додатку.

Діяльність робочої групи ґрунтується на принципах добровільності, рівноправності, відкритості, самоуправління і законності.

Участь у роботі робочої групи беруть експерти. Кваліфікаційні характеристики експертів, залучених до процесу оцінювання ризику та розроблення контрольних заходів для України, відповідають вимогам процедури FSC-PRO-60-002a V1-0 «Структура FSC національного оцінювання ризиків».

Починаючи з лютого 2015 р. досягнуто суттєвого прогресу у напрямі розроблення проекту національної оцінки ризику контрольованої деревини для України. Зокрема, натепер завершено публічні консультації щодо 3-ї версії проекту національної оцінки ризику контрольованої деревини для України та здійснюється підготовка його фінального проекту з метою представлення на розгляд Департаменту політики і стандартів FSC Міжнародного центру та подальшого затвердження до кінця 2017 року.

© Forest Stewardship Council® · FSC F000237