Національний стандарт системи ведення лісового господарства для України

У зв’язку із затвердженням оновлених FSC принципів і критеріїв, а також єдиних міжнародних індикаторів, які мають бути адаптовані до умов кожної країни з урахуванням її законодавчої бази, еколого-економічних та соціальних особливостей лісогосподарювання, у 2015 р. розпочато розроблення проекту FSC національного стандарту системи ведення лісового господарства для України.


Розроблення проекту стандарту здійснюється на основі міжнародних стандартів та процедур, зокрема:

  • FSC-STD-01-001 (V 5-2) «FSC принципи і критерії системи ведення лісового господарства»;
  • FSC-STD-60-004 (V 1-0) «Єдині міжнародні індикатори»;
  • FSC-PRO-60-006 (V 2-0) «Розробка і трансфер національних стандартів системи ведення лісового господарства згідно з FSC принципами і критеріями версії 5»;
  • FSC-STD-60-002 (V 1-0) «Структура і зміст національних стандартів системи ведення лісового господарства».

Підготовку проекту FSC національного стандарту системи ведення лісового господарства для України здійснює робоча група з розробки національних стандартів лісової сертифікації для України за участю експертів, які мають відповідний досвід роботи з питань лісової сертифікації.

FSC стандартами та процедурами визначено обов’язкові етапи підготовки проекту стандарту системи ведення лісового господарства. Відповідно до таких етапів робочою групою та експертами підготовлено:

  • версію 1-0 проекту стандарту, стосовно якої відбулись публічні консультації, які тривали з 18 квітня 2016 р. до 18 червня 2016 р.
  • версію 2-0 проекту стандарту за результатами першого періоду публічних консультацій, яку було перевірено під час польового тестування на лісогосподарських підприємствах України.
  • версію 3-0 проекту стандарту, яка враховує результати його польового тестування та стосовно якої натепер (з 03 березня 2017 р. до 05 травня 2017 р.) відбуваються публічні консультації.

Задля обговорення проекту стандарту в рамках публічних консультацій проведено низку регіональних семінарів, учасниками яких були відповідальні за лісову сертифікацію на підприємствах Закарпатського, Львівського, Волинського, Рівненського, Житомирського, Вінницького та Київського обласних та по м. Києву управлінь лісового та мисливського господарства, а також представники громадських організацій, наукових та освітніх закладів, органів сертифікації.

Польове тестування проекту FSC національного стандарту системи ведення лісового господарства для України на базі ДП «Городницьке лісове господарство» (Житомирська обл.), ДП «Вигодське лісове господарство» (Івано-Франківська обл.), ДП «Кременецьке лісове господарство» (Тернопільська обл.) та Сколівське дочірнє лісогосподарське підприємство «Галсільліс» (Львівська обл.) здійснено впродовж вересня – листопада 2016 р. компанією НЕПКон – переможцем тендеру на виконання польового тестування.

За результатами публічних консультацій щодо версії 3-0 проекту FSC національного стандарту системи ведення лісового господарства для України підготовлено його 4-у фінальну версію, яку представлено на розгляд Департаменту політики і стандартів FSC міжнародного центру.

© Forest Stewardship Council® · FSC F000237