Національний стандарт системи ведення лісового господарства для України

У зв’язку із затвердженням оновлених FSC принципів і критеріїв, а також єдиних міжнародних індикаторів, які мають бути адаптовані до умов кожної країни з урахуванням її законодавчої бази, еколого-економічних та соціальних особливостей лісогосподарювання, у 2015 р. розпочато розроблення проекту FSC національного стандарту системи ведення лісового господарства для України.


FSC національний стандарт системи ведення лісового господарства для України схвалено рішенням Комітету політики та стандартів FSC міжнародного центру 15 липня 2019 р. Набуває чинності стандарт з 30 березня 2020 р.

Розроблення проекту стандарту здійснювалося на основі міжнародних стандартів та процедур, зокрема:

  • FSC-STD-01-001 (V 5-2) «FSC принципи і критерії системи ведення лісового господарства»;
  • FSC-STD-60-004 (V 1-0) «Єдині міжнародні індикатори»;
  • FSC-PRO-60-006 (V 2-0) «Розробка і трансфер національних стандартів системи ведення лісового господарства згідно з FSC принципами і критеріями версії 5»;
  • FSC-STD-60-002 (V 1-0) «Структура і зміст національних стандартів системи ведення лісового господарства».

Підготовку проекту FSC національного стандарту системи ведення лісового господарства для України здійснювала робоча група з розробки національних стандартів лісової сертифікації для України за участю експертів, які мають відповідний досвід роботи з питань лісової сертифікації.

FSC стандартами та процедурами визначено обов’язкові етапи підготовки проекту стандарту системи ведення лісового господарства. Відповідно до таких етапів робочою групою та експертами підготовлено:

  • версію 1-0 проекту стандарту, стосовно якої відбулись публічні консультації, які тривали з 18 квітня 2016 р. до 18 червня 2016 р.;
  • версію 2-0 проекту стандарту за результатами першого періоду публічних консультацій, яку було перевірено під час польового тестування на лісогосподарських підприємствах України;
  • версію 3-0 проекту стандарту,яка враховує результати його польового тестування та стосовно якої з 03 березня 2017 р. до 05 травня 2017 р. відбулись публічні консультації;
  • версію 4-0 проекту стандарту, схвалену робочою групою як фінальну у травні 2018 р. та представлену на розгляд Департаменту виконання та стандартів FSC Міжнародного центру у грудні 2018 р.

Задля обговорення проекту стандарту в рамках публічних консультацій проведено низку регіональних семінарів, учасниками яких були відповідальні за лісову сертифікацію на підприємствах Закарпатського, Львівського, Волинського, Рівненського, Житомирського, Вінницького та Київського обласних та по м. Києву управлінь лісового та мисливського господарства, а також представники громадських організацій, наукових та освітніх закладів, органів сертифікації.

Польове тестування проекту FSC національного стандарту системи ведення лісового господарства для України на базі ДП «Городницьке лісове господарство» (Житомирська обл.), ДП «Вигодське лісове господарство» (Івано-Франківська обл.), ДП «Кременецьке лісове господарство» (Тернопільська обл.) та Сколівське дочірнє лісогосподарське підприємство «Галсільліс» (Львівська обл.) здійснено впродовж вересня – листопада 2016 р. компанією НЕПКон – переможцем тендеру на виконання польового тестування.

Після зняття зауважень, висловлених Комітетом політики та стандартів FSC до фінальної версії проекту, його було схвалено рішенням від 15 липня 2019 р. Натепер оригінальна англійська версія FSC національного стандарту системи ведення лісового господарства для України доступна з адреси https://fsc.org/en/document-centre/documents/resou […] та на цій сторінці. Поданий на цій же сторінці переклад стандарту українською мовою є неофіційним. У будь-якій ситуації англомовна версія матиме пріоритет.

Підприємства лісового господарства – утримувачі FSC сертифікатів – задля збереження статусу FSC сертифікованих мають впровадити вимоги нового стандарту протягом 12-ти місяців перехідного періоду з дати набуття ним чинності (але з урахуванням пандемії Covid 19 завершення перехідного періоду відбудеться 29 вересня 2021 р.)

Задля сприяння впровадженню FSC національного стандарту розроблено:
- «Посібник з питань практичної реалізації FSC® національного стандарту системи ведення лісового господарства для України»
- посібник «Лісова сертифікація за вимогами FSC національного стандарту для України: можливості для зацікавлених сторін».
Зазначені посібники рекомендовані до застосування робочою групою з розробки та впровадження національних стандартів лісової сертифікації для України (відповідно протокол № 1 від 21 січня 2021 р. та протокол № 2 від 23 березня 2021 р.).
Посібники носять рекомендаційний характер і не є офіційними документами FSC.

© Forest Stewardship Council® · FSC F000237