Робоча група з розробки національних стандартів лісової сертифікації для України

Оновлення FSC принципів і критеріїв, а також затвердження єдиних міжнародних індикаторів є передумовою розроблення FSC національного стандарту системи ведення лісового господарства для України. Саме з метою формування такого стандарту у 2015 р. було створено робочу групу з розробки національних стандартів лісової сертифікації для України.


Робоча група, яка складається з 3-х рівноправних секцій (екологічної, економічної та соціальної), є добровільним об’єднанням представників неурядових організацій, лісопромислових компаній, постійних лісокористувачів, які представляють широке коло соціальних, економічних, екологічних інтересів щодо забезпечення управління лісами на засадах сталого розвитку через відкритий консультативний процес. Див. детальніше структуру робочої групи в додатку.

Діяльність робочої групи, яка при розробці FSC національного стандарту системи ведення лісового господарства для України керується політикою, стандартами, процедурами і директивними вказівками FSC, ґрунтується на принципах добровільності, рівноправності, відкритості, самоуправління і законності.

Участь у роботі робочої групи беруть експерти, які мають відповідний досвід роботи з питань лісової сертифікації. Передусім це представники аудиторських компаній, які здійснюють незалежну оцінку відповідності системи ведення лісового господарства вимогам стандарту FSC.

Впродовж періоду діяльності робочої групи досягнуто суттєвого прогресу у напрямі розроблення проекту FSC національного стандарту системи ведення лісового господарства для України. Зокрема, у 2016 р. відбулися перші публічні консультації щодо 1-ї версії проекту стандарту, а також польове тестування 2-ї версії проекту стандарту на лісогосподарських підприємствах України. За результатами польового тестування проекту FSC національного стандарту системи ведення лісового господарства для України підготовлено його 3-ю версію, щодо якої у 2017 р. відбулись другі публічні консультації. Натепер триває підготовка 4-ї (фінальної) версії проекту стандарту з урахуванням результатів другого періоду публічних консультацій.

© Forest Stewardship Council® · FSC F000237