Робоча група з розробки та впровадження національних стандартів лісової сертифікації для України

Оновлення FSC принципів і критеріїв, а також затвердження єдиних міжнародних індикаторів було передумовою розроблення FSC національного стандарту системи ведення лісового господарства для України. Саме з метою формування такого стандарту у 2015 р. створено робочу групу.


Робоча група, яка складається з 3-х рівноправних секцій (екологічної, економічної та соціальної), є добровільним об’єднанням представників неурядових організацій, лісопромислових компаній, постійних лісокористувачів, які представляють широке коло соціальних, економічних, екологічних інтересів щодо забезпечення управління лісами на засадах сталого розвитку через відкритий консультативний процес.

Діяльність робочої групи, яка при розробці FSC національного стандарту для України керувалася політикою, стандартами, процедурами і директивними вказівками FSC, ґрунтується на принципах добровільності, рівноправності, відкритості, самоуправління і законності.

За результатами майже 4-річного періоду діяльності у 2018 р. робочою групою схвалено FSC національний стандарт системи ведення лісового господарства для України. Передувало цьому формування 4-х версій проєкту FSC національного стандарту, його польове тестування та два періоди публічних консультацій. Нині триває перехідний період у впровадженні вимог FSC національного стандарту.

У 2020 р. розширено функціональні повноваження робочої групи з урахуванням необхідності сприяння практичному впровадженню FSC національного стандарту. Це відображено в оновленому «Положенні про робочу групу з розробки та впровадження національних стандартів лісової сертифікації для України».

У березні 2021 р. на основі результатів відкритого конкурсу оновлено склад робочої групи, див. детальніше її структуру в додатку.

© Forest Stewardship Council® · FSC F000237