Робоча група з розробки національних стандартів лісової сертифікації для України

Оновлення FSC принципів і критеріїв, а також затвердження єдиних міжнародних індикаторів є передумовою розроблення FSC національного стандарту системи ведення лісового господарства для України. Саме з метою формування такого стандарту у 2015 р. було створено робочу групу з розробки національних стандартів лісової сертифікації для України.


Робоча група, яка складається з 3-х рівноправних секцій (екологічної, економічної та соціальної), є добровільним об’єднанням представників неурядових організацій, лісопромислових компаній, постійних лісокористувачів, які представляють широке коло соціальних, економічних, екологічних інтересів щодо забезпечення управління лісами на засадах сталого розвитку через відкритий консультативний процес. Див. детальніше структуру робочої групи в додатку.

Діяльність робочої групи, яка при розробці FSC національного стандарту системи ведення лісового господарства для України керується політикою, стандартами, процедурами і директивними вказівками FSC, ґрунтується на принципах добровільності, рівноправності, відкритості, самоуправління і законності.

Участь у роботі робочої групи беруть експерти, які мають відповідний досвід роботи з питань лісової сертифікації. Передусім це представники аудиторських компаній, які здійснюють незалежну оцінку відповідності системи ведення лісового господарства вимогам стандарту FSC.

За результатами майже 4-річного періоду діяльності робочої групи у 2018 р. нею було схвалено FSC національний стандарт системи ведення лісового господарства для України. Передувало цьому формування 4-х версій проєкту FSC національного стандарту, його польове тестування та два періоди публічних консультацій. Нині триває перехідний період у впровадженні вимог FSC національного стандарту.

У 2020 р. розширено функціональні повноваження робочої групи з урахуванням необхідності сприяння практичному впровадженню FSC національного стандарту, що відображено в оновленому «Положенні про робочу групу з розробки та впровадження національних стандартів лісової сертифікації для України».

© Forest Stewardship Council® · FSC F000237