ОЦІНКА ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ

forest_kyivОцінка впливу на довкілля (далі – ОВД) є прозорою системою управлінських рішень стратегічного, тактичного та оперативно-виробничого характеру щодо планованої господарської діяльності підприємств лісового господарства на основі виявлення потенційних її небезпек для довкілля та розроблення заходів щодо їх запобіганню та зменшенню.


Тривалий час ОВД є частиною практики FSC сертифікованих підприємств лісового господарства відповідно до FSC принципів та критеріїв системи ведення лісового господарства версії 4-0, які є основою тимчасових FSC стандартів ведення лісового господарства для України.
Вимоги FSC стандартів стосуються таких складових процедури, як документування (процедури ОВД, інструкцій, результатів ОВД); імплементації у план ведення лісового господарства та подальшого практичного впровадження заходів з уникнення та мінімізації негативного впливу, забезпечуючи систематичний моніторинг господарської діяльності та відкритість й прозорість усієї процедури для зацікавлених сторін.

Задля сприяння реалізації вимог щодо оцінки впливу на довкілля господарської діяльності на FSC сертифікованих підприємствах лісового господарства відповідно до чинних FSC стандартів та національного законодавства підготовлено методичні рекомендації, у яких:

  • окреслено ключові елементи процедури ОВД, передбаченої чинними FSC стандартами системи ведення лісового господарства та законодавством України;
  • узагальнено кращі практики ОВД згідно з вимогами FSC стандартів на сертифікованих підприємствах лісового господарства;
  • обґрунтовано узгодженість багатьох підходів в рамках процедури ОВД як в контексті чинних FSC стандартів, так і відповідно до законодавства.

Практичні настанови щодо виконання вимог ОВД акцентують увагу на удосконаленні технічного забезпечення цієї процедури як складової FSC стандартів, а також на підходах до ОВД в рамках системи прийняття управлінських рішень, спрямованих на запобігання негативного впливу на довкілля та зменшення ризиків для лісових екосистем.

Рекомендації щодо оцінки впливу на довкілля на FSC сертифікованих підприємствах лісового господарства в контексті вимог національного законодавства» затверджені на засіданні Науково-технічної ради Державного агентства лісових ресурсів України 24 квітня 2019 року.

Належне виконання підприємствами лісового господарства вимог FSC стандартів в частині ОВД сприятиме зменшенню трудомісткості практичної реалізації вимог застосовного законодавства щодо ОВД.


© Forest Stewardship Council® · FSC F000237