події


понеділок, 18 жовтень 2021
Залишення мертвої біомаси та збереження елементів лісу у центрі уваги учасників FSC тренінгу

Практичне опрацювання вимог FSC® національного стандарту системи ведення лісового господарства для України в частині підходів до залишення мертвої біомаси та збереження елементів лісу було в центрі уваги учасників онлайн тренінгу, організованого FSC Україна.


Третій тренінг з питань з практичної реалізації FSC національного стандарту для України, що відбувся в онлайн форматі 13 жовтня 2021 року, присвячений вимогам критерію 10.11. Зокрема, йшлося про залишення мертвої біомаси та збереження елементів лісу, як невід’ємної частини цінностей довкілля. Представники 15 підприємств лісового господарства розглядали питання ідентифікації таких елементів та практичних підходів до реалізації заходів, визначених вимогами зазначеного критерію.
Окреслення практичних підходів відбувалось із урахуванням національного законодавства та відповідно до перспективних лісівничих практик, визнаних на міжнародному рівні. Такий підхід до подання матеріалів сприяє кращому розумінню та надалі забезпеченню належної практичної реалізації вимог FSC національного стандарту з урахуванням сучасних реалій та кращого світового досвіду.
Використання якісних демонстраційних матеріалів, зокрема, фотографій лісових об’єктів, реальних практичних кейсів, занурило учасників в атмосферу щоденної практичної діяльності. Застосування інтерактивних інструментів взаємодії дозволило вивільнити досвід і практику учасників із різних областей і регіонів, опанувати спільні підходи та відмінності у залишенні біомаси та збереженні елементів лісу, що сприятиме підвищенню їхньої компетентності.

Павло Кравець, директор FSC Україна, зазначив: “Проведення вже третього тренінгу вказає на послідовну залученість підприємств до впровадження належних лісівничих практик відповідно до вимог FSC національного стандарту. Одним із найбільш дискусійних питань у контексті суперечливого законодавства є залишення мертвої деревини та збереження елементів лісу при здійсненні господарських заходів. Сполучення майстерності експерта та практичного досвіду учасників дозволило досягнути мети тренінгу та сформувати низку практичних підходів до виконання вимог на підприємствах галузі”.


© Forest Stewardship Council® · FSC F000237