новини


середа, 20 Грудень 2017
Схвалено нову Національну оцінку ризику контрольованої деревини для України

Департаментом політики та стандартів FSC IC 15 грудня 2017 р. схвалено нову FSC Національну оцінку ризику контрольованої деревини для України (НОР), розроблену відповідно до FSC-PRO-60-002 V3-0 та низки інших міжнародних процедур (FSC-PRO-60-002a V1-0, FSC-PRO-60-002b V2-0, FSC-PRO-01-009 V2-0).


Національна оцінка ризику контрольованої деревини для України є складовою реалізації вимог стандарту FSC-STD-40-005 V3-1 «Вимоги до постачання FSC® контрольованої деревини» та призначена для оцінки ризику отримання в Україні неприйнятних категорій деревини з точки зору їх включення у FSC сертифіковані ланцюги постачання. ЇЇ розроблено робочою групою та експертами з питань національної оцінки ризику в рамках кожної з категорій контрольованої деревини.
Відтепер впродовж 6 місяців організаціям слід адаптувати їх системи належної перевірки до використання схваленої FSC Національної оцінки ризику для України, окрім випадків, коли продовження терміну є обґрунтованим і затвердженим органом сертифікації.
FSC Національна оцінка ризику контрольованої деревини для України містить як загальну інформацію про процес її розробки, так і безпосередньо оцінку ризику отримання деревини з неприйнятних джерел для усіх категорій контрольованої деревини, а також додатки, які доповнюють зміст документу.
Отримані результати оцінки ризику свідчать про наявність визначеного ризику для категорій 1-4 контрольованої деревини, а саме, категорії 1 – незаконно заготовлена деревина, категорії 2 – деревина, заготовлена з порушенням традиційних прав і прав людини, категорії 3 – деревина з лісів, в яких особливі цінності для збереження опиняються під загрозою через господарську діяльність, категорії 4 – деревина з лісів, які перетворюються на плантації та категорії земель інші, ніж лісогосподарського призначення. Для категорії 5 контрольованої деревини (деревина з лісів, в яких вирощують генетично модифіковані дерева) ризик оцінено як низький.
Невід’ємною складовою НОР є розроблені обов’язкові та рекомендовані контрольні заходи та відповідні їм верифікатори, використання яких дозволить знизити ризик отримання деревини з неприйнятних джерел.
З новою НОР можна ознайомитися за посиланням.
Українська версія НОР доступна за посиланням.
За додатковою інформацією можна звертатися до Оксани Павліщук, менеджера зі стандартів Національного представництва FSC в Україні за адресою: o.pavlishchuk@ua.fsc.org


© Forest Stewardship Council® · FSC F000237