новини


п'ятниця, 13 Листопад 2020
FSC запровадила запобіжний підхід у розв’язанні питання щодо «сезону тиші»

Press_Release

Недосконалість законодавчих норм, які регламентують лісове господарство, їх неоднозначне тлумачення і відповідно низький рівень правозастосування ставали предметом розгляду на різноманітних конференціях і форумах. FSC Україна, беручи участь у цих заходах, звертала увагу державних органів влади на наявність норм законодавства, які не узгоджуються із проголошеним курсом щодо забезпечення збалансованого ведення лісового господарства. Однією з таких законодавчих норм, сприйняття і реалізація якої здійснювалися у різний спосіб, була заборона проведення санітарних рубок у період «сезону тиші».


Розбіжності полягають у тому, що згідно із Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» лісогосподарські підприємства спільно з органами місцевої влади мають право оголошувати «сезон тиші», тобто призупиняти господарську діяльності, зокрема санітарні рубки, в місцях масового розмноження і вирощування потомства дикими тваринами. Це давало змогу розглядати «сезон тиші» як такий, що не вводиться автоматично від 1 квітня до 15 червня на всій території України. Однак згідно із Законом України «Про тваринний світ» період «сезону тиші» запроваджується без будь-яких просторових обмежень. Відповідно проведення санітарних рубок у цей період розглядали як порушення законодавства зазвичай без настання шкоди біорізноманіттю та карали стягненням адміністративного штрафу.

У своєму звіті неурядова організація Earthsight порушила питання законності проведення санітарних рубок у зазначений період. Це зумовило проведення додаткового юридичного аналізу цього питання та звернення до державних органів влади з проханням надати роз’яснення норми Закону України «Про тваринний світ», зокрема щодо того, на яку територію поширюється заборона проведення санітарних рубок від 1 квітня до 15 червня, що додається. Він констатував законодавчу колізію, а пояснення органів влади, незважаючи на їхній рекомендаційний характер, підтвердило наявність протилежного сприйняття сутності норми та її практичного застосування у процесі планування і здійснення санітарних рубок.
Проведений FSC України круглий стіл за участю усіх зацікавлених сторін із розгляду цього питання засвідчив відмінності у підходах та інертність законодавчого врегулювання колізії.
Задля вирішення подібних ситуацій, коли при оцінюванні відповідності принципів і критеріїв вимогам FSC застосовне законодавство країни містить суперечливі та двозначні норми, Департамент політики і виконання FSC підготував нормативну вказівку (ADVICE-20-007-21) із застосування запобіжного підходу. Його суть полягає у використанні тієї норми закону або її інтерпретації, яка є більш суворою.

Прийняття нормативної вказівки дало можливість урегулювати законодавчу колізію без втручання законодавчого органу країни, який п’ятий рік поспіль не може підійти до її вирішення, і, головне, запобігти можливості звинувачень утримувачів сертифікатів і усіх учасників ланцюга постачання у використанні деревини ймовірного незаконного походження.
FSC Україна та органи сертифікації, керуючись зазначеною нормативною вказівкою, ініціювали розроблення національної інтерпретації з питань «сезону тиші». Зміст прийнятої інтерпретації (INT-DIR-20-007_18), що додається, полягає у визнанні суворішою вимогою заборони проведення рубок на усій території лісового господарства в період «сезону тиші», а отже і її застосування утримувачами сертифікатів. Порушення вимог інтерпретації розглядають як факт повного розладу системи управління, що призводить до негайного призупинення сертифіката.

Зазначена інтерпретація діє до моменту врегулювання колізії законодавчим органом. Отже, лісогосподарські підприємства спільно з зацікавленими сторонами отримують потужний стимул, використовуючи усі наявні засоби, ініціювати зміни, зокрема до Закону України «Про тваринний світ», задля досягнення балансу інтересів природи, бізнесу та суспільства.

За додатковою інформацією звертайтеся до Директора FSC Україна Павла Кравця p.kravets at ua.fsc point org© Forest Stewardship Council® · FSC F000237