Глобальна стратегія 2026Сьогодні управління лісами і економічні системи в більшості країн світу, на жаль, влаштовані так, що ведуть до знеліснення, деградації лісів і посилення соціальної нерівності, а не до відповідального і раціонального використання лісів усіма зацікавленими сторонами.

За 20 років свого існування Лісова опікунська рада створила систему добровільної лісової сертифікації, яка просуває екологічно відповідальне, соціально вигідне і економічно життєздатне управління лісами в світі. FSC зарекомендувала себе як ефективний інструмент, що постійно змінює ринок і пропонує людям впливати на охорону навколишнього середовища через свої споживчі рішення. Сертифікація за системою FSC працює уздовж всього ланцюга від лісу до споживача і сприяє поліпшенню в економічній сфері, розширює права і можливості суспільства, підвищує якість навколишнього середовища.


Глобальна стратегія FSC на 2021-2026 роки затверджена міжнародною радою директорів FSC на 86-му засіданні 16-20 листопада 2020 року. Нова стратегія визначає напрями та намічені результати для FSC до 2026 року, які схвалені радою директорів після дворічного процесу розробки.

У передмові до Глобальної стратегії на 2021-2025 роки голова міжнародної ради директорів FSC Барбара Брамбл та голова Комітету стратегічного планування ради директорів Ал Хорн висловили суть нової Глобальної стратегії: «Задля формування нових стратегічних напрямів, Глобальна стратегія на 2021-2026 роки врахувала першооснови того, що являє собою FSC як організація. Це підтверджує нашу відданість просуванню лісового опікунства як засобу забезпечення життєздатності лісів, які створюють екологічну, соціальну та економічну цінність та корисності. Стратегія викликає повагу з огляду на багатосторонню систему управління FSC та глобальну мережу партнерів. Вона визначає основну силу FSC у цінностях колективного творення для спільнот: ми гуртуємо членів та інших партнерів із різноманітними інтересами до формування глобальних орієнтирів для лісового опікунства та забезпечення вагомих результатів для лісів та людей, які залежать від них».

Процес розробки Глобальної стратегії FSC (2021–2026) забезпечено міжнародною радою директорів FSC, включно із двома раундами публічних консультацій та віртуальним діалогом із міжнародними членами FSC та персоналом і мережею партнерів.

© Forest Stewardship Council® · FSC F000237