Сьогодні управління лісами і економічні системи в більшості країн світу, на жаль, влаштовані так, що ведуть до знеліснення, деградації лісів і посилення соціальної нерівності, а не до відповідального і раціонального використання лісів усіма зацікавленими сторонами.

За 20 років свого існування Лісова опікунська рада створила систему добровільної лісової сертифікації, яка просуває екологічно відповідальне, соціально вигідне і економічно життєздатне управління лісами в світі. FSC зарекомендувала себе як ефективний інструмент, що постійно змінює ринок і пропонує людям впливати на охорону навколишнього середовища через свої споживчі рішення. Сертифікація за системою FSC працює уздовж всього ланцюга від лісу до споживача і сприяє поліпшенню в економічній сфері, розширює права і можливості суспільства, підвищує якість навколишнього середовища.


Глобальна стратегія на період з 2015 по 2020 роки визначає місце і роль Лісової опікунської ради в міжнародній системі лісоуправління з метою забезпечення своєчасної адаптації до викликів, з якими стикаються всі учасники лісових відносин.

Стратегія була розроблена в ході численних консультацій з власниками сертифікатів, місцевих громад, корінних народів, малих господарств і є результатом консенсусного рішення всіх зацікавлених сторін.

Одна з цілей глобальної стратегії - досягнути через 5 років 20% FSC сертифікованої продукції у світовій торгівлі лісоматеріалами.
У зв'язку з цим, відповідно до Глобальної Стратегії на період з 2015 по 2020 роки, FSC посилить свою місію по просуванню відповідального лісоуправління в усьому світі у напрямі збереження, відновлення лісів і поваги до них.

Крім того, у Лісової опікунської ради є 20-річний досвід і авторитет для того, щоб люди, які не мали раніше достатньо можливостей висловити свою думку при прийнятті рішень в сфері управління лісами - корінні народи, малі лісогосподарства, працівники, мали це право і могли ним скористатися при прийнятті рішення щодо використання лісів на засадах сталого розвитку.

Досягнення нової мети FSC «Ліси для всіх назавжди» вимагатиме змін багатьох основ, що визначають лісоуправління по всьому світу, щоб на практиці забезпечити реалізацію відповідальних підходів до використання лісів. Посилення ролі зацікавлених сторін і мобілізація ринків в сторону підтримки відповідального споживання лісопаперової продукції має стати важелем зміни ситуації. І Лісова опікунська рада планує використовувати весь свій вплив, щоб це стало реальним.

© Forest Stewardship Council® · FSC F000237