Яким чином виправляти помилки

Falcon реєструє ВИКЛЮЧНО безпомилкові заявии. Усі успішно введені заяви можна переглянути за допомогою інструменту “View entered claims”. Інтерфейс користувача забезпечує введення всієї необхідної інформації.
Завантаження заяви за допомогою SSP дає можливість здійснити консолідацію заяв та завантажити їх усі здійснивши одну операцію. Falcon автоматично розпізнає помилки або відсутню інформацію у полях SSP і позначає їх червоним кольором. Оберіть поля з помилками/порожніми полями для внесення виправлень, або натисніть піктограму олівця у стовпчику “Actions” для завантаження заяви в інтерфейсі користувача для виправлення помилок. Завжди натискайте кнопку “Save” після завершення внесення коректив.© Forest Stewardship Council® · FSC F000237