Додаток I: Поля даних

Поле

Обов’яз-ковість

Дані

Допустиме введення

Настанови

Код сертифікату (UІ)

Ланцюг постачання замовника/постачальника (ssp)

Обов’язкове

Код сертифікату Вашого торговельного партнера.

Чинний код сертифікату CoC/FM Вашого торговельного партнера (замовника/постачальника).

Повинен наводитися на усіх документах про продаж.

Спрямування заяви (UІ)

Вид позиції (SSP)

Обов’язкове

Purchase = купівля, вхідні матеріали

Sales = продаж, вихідна продукція

Купівля або продаж.

 

Вид заяви (UІ)

FSC заява (SSP)

Обов’язкове

FSC заява на документації про продаж.

Вибір з випадаючого меню (не вичерпний перелік): FSC 100%, FSC Mix, FSC Mix Credit тощо

Якщо вид заяви FSC Mix X%, введітьx”%

У поле X%.

Вид продукції

Обов’язкове

Вид продукції, щодо якого здійснюється заява щодо класифікації як FSC-сертифікованого.

Допустима група продукції з FSC класифікації продукції (FSC-STD-40-00а),, напр. W1.1 Деревина в круглому вигляді (колоди)

 

Кількість

Обов’язкове

Загальна кількість кожної позиції.

Числовий формат.

Виключно числовий формат.

Продано у ланцюг постачання (SSP)

Обов’язкове

n/a = заява щодо купівлі

Yеs – продаж утримувачу сертифікату FSC

No = продаж організації, яка не є утримувачем сертифікату

Вибір з випадаючого меню: n/a, yes, no.

 

Одиниці (UІ)

Одиниці виміру (SSP)

Обов’язкове

Одиниці виміру кількості продукції.

Вибір з випадаючого меню (не вичерпний перелік): m2, m3, mbf. Items тощо

 

Дата

Необов’язкове

Дата на документації про продаж, який відповідає заяві.

Дата у форматі YYYY-MM-DD.

При консолідації транзакцій з одним торговельним партнером за І квартал 2018, обирайте 1 січня 2018 як дату початку і 31 березня 2018 як дату закінчення. При введенні усіх транзакцій без консолідації, обирайте дату інвойсу/транзакції як дату почктку та закінчення.

Країна заготівлі

Необов’язкове

Країна походження волокон, яких стосується заява.

Вибір з випадаючого меню, назва країни повинна обиратися з переліку країн ISO.

 

Опис

Необов’язкове

Опис продукції.

Текстове поле, до якого можна увести будь-яку інформацію.

Може відповідати опису, який наводиться у документації, пов'язаній з транзакцією.

Номер інвойсу

Необов’язкове

Код або номер, який можна використовувати з метою унікальної ідентифікації документу про продаж.

Текстове поле, до якого можна увести будь-яку інформацію.

Іншими словами, номер інвойсу, номер товарно-транспортної накладної

Види

Необов’язкове

Латинська назва видів, перелічених у заяві.

Вибір з випадаючого меню деревних видів.

 

 


© Forest Stewardship Council® · FSC F000237