Сертифікація ланцюга постачання

Сертифікація ланцюга постачання FSC забезпечує надійне підтвердження доступу на ринок продукції з екологічно та соціально відповідальних джерел.

CoC
iStock.com / agnormark

CoC сертифікація

Сертифікація FSC ланцюга постачання підтверджує, що FSC-сертифікований матеріал був ідентифікований та відокремлений від несертифікованого та неконтрольованого матеріалу, протягом його шляху по ланцюгу  постачання, від лісу до ринку.

Щоб пройти сертифікацію ланцюга постачання, ваша компанія має відповідати стандарту сертифікації ланцюга постачання FSC-STD-40-004.

Сертифікації ланцюга постачання застосовна для будь-яких розмірів організаційних структур, включаючи одно- чи багатолокаційну чи групову сертифікацію організацій, дозволяючи при цьому оптимізувати витрати на сертифікацію.

Наступні відповідні документи доступні для завантаження в центрі документів:

FSC-STD-40-004 Сертифікація ланцюга постачання

FSC-STD-40-003 Сертифікація ланцюга постачання з багатьох локацій

FSC-сертифікована продукція може мати різний склад, включаючи FSC-сертифікований лісовий матеріал (FSC 100%), контрольовану деревину та/або перероблений матеріал, причому останній вводиться на знак визнання важливої ​​ролі, яку перероблений матеріал відіграє у захисті світових лісів.

Наступний відповідний документ доступний для завантаження в центрі документів:

FSC-STD-40-007 Стандарт FSC для використання перероблених матеріалів у групах продукції FSC та FSC-сертифікованих проєктах

Сертифікація проєктів

Сертифікація FSC проєкту здійснюється завдяки перевірці третьою стороною у випадку проєктів, що частково або повністю зроблені із лісових матеріалів, які отримані з відповідальних джерел. Існує ряд варіантів сертифікації для організацій будь-яких розмірів, які керують проєктами, від малих до великих, а також різноманітні типи проєктів, наприклад, дерев'яний човен, офісна будівля, частина будинку, проєкт цивільного будівництва, інфраструктура для заходів (концертні сцени, місця для сидіння).

Дізнайтеся більше про сертифікацію проєктів в наступному документі, доступному в центрі документів:

FSC-STD-40-006 Стандарт ланцюга постачання FSC для сертифікації проєктів

Контрольована деревина

Контрольована деревина – це матеріал із прийнятних джерел, який можна змішувати з FSC-сертифікованим матеріалом у продукції, які мають етикетку FSC Mix. Вимогами до контрольованої деревини визначено п’ять категорій неприйнятних джерел походження деревини, яку не можна змішувати з FSC-сертифікованим матеріалом: 

  • незаконно заготовлена деревина, 

  • деревина, заготовлена з порушенням традиційних прав і прав людини, 

  • деревина, заготовлена ​​у лісах, де особливі для збереження цінності (ОЦЗ) зазнають загрози від господарської діяльності, 

  • деревина, заготовлена у лісах, які зазнають перетворення на плантації або нелісові види землекористування, 

  • деревина з лісів, у яких висаджені генетично модифіковані дерева. 

Контрольована деревина відповідає вимогам двох основних FSC стандартів контрольованої деревини.  

FSC-STD-40-005 V3-1 FSC Вимоги щодо постачання FSC контрольованої деревини – цей стандарт спонукає бізнес уникати отримання матеріалу з неприйнятних джерел. 

FSC-STD-30-010 V2-0 FSC стандарт контрольованої деревини для лісогосподарських підприємств – цей стандарт визначає вимоги для лісогосподарських підприємств, виконуючи які вони можуть довести, що їхні практики ведення лісового господарства мають наслідком отримання матеріалу з прийнятних джерел. 

В Україні низка компаній застосовують стандарт FSC-STD-40-005 V3-1, який визначає вимоги, яких вони мають дотримуватись, маючи FSC сертифіковані ланцюги постачання, для виробництва і продажу FSC контрольованої деревини та/або продукції FSC Mix. Для того, щоб утримувачі FSC сертифікатів ланцюга постачання могли використовувати контрольовану деревину, вони мають довести, що вона не належить до неприйнятних категорій. Для цього застосовують систему заходів щодо оцінки та зменшення ризику утворення таких категорій деревини.  

Версія 3-1 стандарту FSC-STD-40-005 набула чинності з моменту її опублікування, що зумовило необхідність її використання компаніями для підготовки до сертифікаційного аудиту. Перехідний період до нової версії стандарту контрольованої деревини завершено у грудні 2017 року. 

Поданий на цій сторінці переклад стандарту FSC-STD-40-005 V3-0 «Вимоги до постачання FSC® контрольованої деревини» є неофіційним. У будь-якій ситуації англомовна версія матиме пріоритет. 

FSC-STD-40-005 V3-0 Вимоги до постачання FSC® контрольованої деревини 

З метою оцінки ризику утворення неприйнятних категорій деревини з точки зору їх включення у FSC сертифіковані ланцюги постачання розробляють так звані національні оцінки ризиків контрольованої деревини. 

Схвалення версії стандарту FSC-STD-40-005 «Вимоги до постачання FSC® контрольованої деревини» зумовило необхідність розроблення такої національної оцінки ризику контрольованої деревини для України відповідно до низки процедур, у т. ч. FSC-PRO-60-002 V3-0 «Розроблення та затвердження FSC національних оцінок ризику». 

У центрі документів доступний наступний актуальний документ: 

FSC-PRO-60-002 V3-0 Розроблення і затвердження FSC® Національної оцінки ризику  

Оцінювання ризику означає ідентифікацію тих територій України, які можуть бути джерелом неприйнятних категорій деревини, визначених у FSC-STD-40-005 V3-1. За умови відсутності такої загрози або зменшення ризику утворення неприйнятних категорій на основі визначених контрольних заходів, така деревина набуває статусу контрольованої. 
 
Розроблення національної оцінки ризику контрольованої деревини для України є важливим як для FSC сертифікованих компаній, які мають намір впровадити вимоги FSC стандарту контрольованої деревини, так і для тих компаній, які бажають підтвердити законність походження лісопродукції відповідно до вимог регламенту ЄС з питань деревини № 995/2010. 
 
Розроблення національної оцінки ризику контрольованої деревини для України здійснювала робоча група та експерти з питань національної оцінки ризику в рамках кожної з категорій контрольованої деревини. 

Робоча група у складі 3-х рівноправних секцій (екологічної, економічної та соціальної) є добровільним об’єднанням представників лісопромислових компаній, неурядових організацій, які представляють соціальні, економічні та екологічні інтереси щодо забезпечення відповідального ведення лісового господарства та лісокористування. Склад робочої групи доступний з адреси 

Склад робочої групи з розробки НОР контрольованої деревини для України 

Нову FSC Національну оцінку ризику контрольованої деревини для України, було схвалено Департаментом політики та стандартів FSC IC у грудні 2017 року. 

У 2022 р. FSC Міжнародним відповідно до ADVICE-60-002-01 переглянуто FSC Національну оцінку ризику контрольованої деревини для України.  

Згідно з FSC-ADV-40-005-25  організації, що застосовують стандарт контрольованої деревини, мають переглянути свої DDS, адаптувавши їх з урахуванням змінених визначень ризику та контрольних заходів.  

FSC Україна підготувала переклади зазначених вказівок.

https://ua.fsc.org/ua-uk/newsfeed/opublikovano-zmini-schodo-fsc-ocinok-rizikiv 

Натепер оригінальна англійська версія  2-0 FSC Національної оцінки ризику контрольованої деревини для України доступна з адреси  https://fsc.org/en/document-centre/documents/resource/340 

Поданий на цій же сторінці переклад FSC Національної оцінки ризику контрольованої деревини для України версії 1-1 є неофіційним. У будь-якій ситуації англомовна версія матиме пріоритет.  

FSC-NRA-UA V1-1 FSC Національна оцінка ризику контрольованої деревини для України 

Експертами розроблено «Методичні рекомендації щодо практичної реалізації вимог стандарту контрольованої деревини FSC-STD-40-005 V3-1. Їх 3-я редакція є оновленою та доповненою.  

Методичні рекомендації щодо практичної реалізації вимог стандарту FSC-STD-40-005 V3-1 (редакція 3) 

Переклади документів доступні для завантаження

FSC-STD-40-004_V3-1_UKR.pdf
PDF, Size: 873.67KB
FSC-STD-40-004a V2-1 UA.pdf
PDF, Size: 730.70KB
FSC-STD-40-005 V3-0 Вимоги до постачання FSC® контрольованої деревини.pdf
PDF, Size: 1.44MB
FSC-NRA-UA V1-1 FSC Національна оцінка ризику контрольованої деревини для України.pdf
PDF, Size: 2.20MB
Основні вимоги FSC щодо праці: настанови для організацій та органів сертифікації V1-0 - EN.pdf
PDF, Size: 1.18MB
Матеріали вебінару по основних вимогах FSC щодо праці: питання та відповіді.pdf
PDF, Size: 594.15KB
FSC-POL-01-004 V3-0 UKR Policy for Association.pdf
PDF, Size: 651.65KB
FSC_Interpretations_Chain-of-Custody_2023-12-07_UKR.pdf
PDF, Size: 1.24MB

Переклад документів

FSC Україна здійснює переклад основних документів українською мовою в ознайомчих цілях.

Центр документів

Найновіші версії документів із нашої нормативної бази можна знайти тут, у центрі документів FSC.

Додаткову інформацію щодо ланцюга постачання можна знайти на https://fsc.org/en/chain-of-custody-certification