FSC факти та цифри в Україні

Важливими показниками розвитку FSC сертифікації є площа сертифікованих лісів та кількість утримувачів сертифікатів в Україні та світі. 

11.06.2024

Forest

Україна є світовим лідером у низці галузей: сільському господарстві, енергетиці, металургії, хімічній промисловості та виробництві. Вона має високотехнологічну промислову базу та ІТ-сектор, що швидко розвивається.

Ліси України займають площу 9,6 млн га, що становить 92,3% усіх ділянок, вкритих лісовою рослинністю в Україні (10,4 млн га) або 15,9% всієї території країни. Ліси в країні надають численні загальновизнані екосистемні послуги, такі як збереження води, захист середовищ існування, а також рекреаційні. 

Близько 38 % лісів України є експлуатаційними. 

Географія

Географія України є дуже специфічною, з дуже різними біомами, включаючи біоми густих лісів у Карпатських горах і розрізнені ліси в зоні Полісся, рідколісисті лісостепи та майже безлісі степи. Найгустіший лісовий покрив знаходиться в Карпатах (30–60 %) на заході, дещо менш густим він є  у зоні Полісся (15–30 %) на північному сході. Натомість лісистість є меншою в лісостеповій (5–10 %) і степовій (<5 %) зонах. 

Деревні види в лісах України

Площа лісів майже порівну розподілена між хвойними (42 %) і широколистяними (43 %) лісами. Найпоширенішими деревними породами є сосна звичайна (Pinus sylvestris L.), дуб звичайний (Quercus robur L.), ялина європейська (Picea abies L. Karst.), бук лісовий (Fagus sylvatica L.), береза ​​повисла (Betula pendula Roth), вільха чорна (Alnus glutinosa (L.) Gaerth.), ясен звичайний (Fraxinus excelsior L.), граб звичайний (Carpinus betulus L.), ялиця біла (Abies alba Mill.). На даний час у складі деревостанів переважає сосна (Pinus spp.) – 35 %, дуб (Quercus spp.) – 28 %, бук (Fagus sylvatica L.) – 9 %, ялина (Picea spp.) – 8 % і береза (Betula pendula Roth) – 7 %. 

Ведення лісового господарства та лісозаготівлі

Переважно, ведення лісового господарства здійснюється державними або комунальними підприємствами. Частка приватної власності на ліси становить менше 0,1 % від загальної площі лісових угідь. У той же час, на площі близько 0,8 млн га господарство не ведеться через заповідний статус. 

У 73 % державних лісів господарську діяльність здійснюють державні лісогосподарські підприємства, підпорядковані Державному агентству лісових ресурсів України. 

У 2021 році було заготовлено 17,6 млн м3 деревини, у тому числі: 

- ділова деревина – 9,2 млн м3 

- дров'яна деревина промислового використання – 4,4 млн м3 

- дров'яна деревина непромислового використання – 4,0 млн м3 

У 2022 році було заготовлено 15,9 млн м3 деревини, у тому числі

- ділова деревина – 7,2 млн м3 

- дров'яна деревина промислового використання – 4,0 млн м3 

- дров'яна деревина непромислового використання – 4,6 млн м3 

Близько 60% всієї заготовленої деревини було сертифіковано за схемою FSC.

FSC сертифікація в Україні

Ланцюги постачання (CoC)

FSC сертифікація ланцюгів постачання надає надійну гарантію того, що продукція, яка продаються з FSC-заявою, походять із добре керованих лісів, контрольованих джерел або відновлених матеріалів. 

Стрімке зростання сертифікації CoC у минулі роки пояснюється тісною співпрацею з партнерами мережі в ЄС щодо ключових клієнтів і стратегічною орієнтацією європейського ринку. 

401 сертифікат CoC був дійсний станом на 11 червня 2024 року. 

Система ведення лісового господарства (FM)

FSC сертифікація системи ведення лісового господарства підтверджує, що управління лісами здійснюється таким чином, щоб зберегти біологічне різноманіття та принести користь життю місцевого населення та працівників, забезпечуючи при цьому економічну життєздатність. 

Більшість лісів господарського призначення охоплені FM-сертифікацією. 

Станом на 11 червня 2024 року 4,72 млн га у 100 підприємствах мали статус FSC-сертифікованих.