Глобальна стратегія

Сьогодні управління лісами і економічні системи в більшості країн світу, на жаль, влаштовані так, що ведуть до знеліснення, деградації лісів і посилення соціальної нерівності, а не до відповідального використання лісів усіма зацікавленими сторонами.

FSC GLOBAL STRATEGY

Впродовж 25 років FSC залишається провідним каталізатором і рушійною силою для постійного удосконалення системи ведення лісового господарства та ринкової трансформації. FSC зміщує глобальні тенденції у напрямі сталого використання, збереження й відновлення лісів та через багатосторонній діалог сприяє досягненню взаємопорозуміння і поваги до всіх.

Глобальна стратегія FSC на 2021-2026 роки визнає світові ліси як суспільне надбання цінностей і вигід задля підтримання життя на Землі. Нею передбачено сертифікацію 300 млн га лісів, зокрема, активізацію зусиль у тропічних лісах, тих, що керовані малими землевласниками та громадами, а також в інших лісах, які мають значний потенціал для створення цінностей та сприяють розв'язанню глобальних проблем.

Документом сформовано три стратегії розвитку організації до 2026 року та визначено 12 цілей зі зростання позитивного впливу FSC завдяки зміцненню сертифікації. FSC також сприятиме вирішенню глобальних цілей і завдань, включаючи Цілі сталого розвитку ООН, Паризьку хартію і Рамкову програму збереження біорізноманіття на період після 2020 року.

Додаткову інформацію та текст Глобальної стратегії FSC можна знайти на: https://fsc.org/en/governance-strategy