Лісові діалоги

FSC Україна ініціювала серію круглих столів за назвою «Лісові діалоги», метою яких є налагодження діалогу між різними зацікавленими сторонами у лісовій сфері заради досягнення цілей сталого розвитку ООН.

Лісові діалоги
Лісові діалоги

Перший «Лісовий діалог»: Потенціал заліснення та відновлення природних екосистем за умов земельної реформи

Земельна реформа має неабиякий суспільний резонанс у контексті запуску ринку землі та змін, пов’язаних із процесами децентралізації. Зокрема, не визначено долю самосійних лісів на землях сільськогосподарського призначення, лунає стурбованість щодо спроможностей відновлення природних екосистем та перспектив оптимізації лісоаграрних ландшафтів тощо.

Лісові діалоги

Другий «Лісовий діалог»: Незаконні рубки: правовий вимір проблеми та стан правозастосування

Офіційні дані про обсяги незаконних рубок суттєво відрізняються від оцінок дослідників і розслідувачів. Відмінності трактування понять й підходів до оцінювання, правова неврегульованість цих та інших питань зумовлюють виникнення конфліктних ситуацій та відволікають від вирішення їх фундаментальних причин, концентруючи зусилля на боротьбі з наслідками.
Неврегульованість даного питання та відмінності з європейськими підходами гальмують поступальний розвиток лісової галузі та лісопромислового бізнесу.

 

Round table
FSC Ukraine

Третій «Лісовий діалог»: Монетизація послуг екосистем в Україні: утопія чи недооцінені можливості досягнення цілей сталого розвитку

Україна володіє потужним потенціалом послуг екосистем, який за оцінкою дослідників сягає мільярди доларів, але залишається невикористаним з різних причин. Наприклад, відсутність екологічної та лісової політики та їхня відмежованість від інших секторальних стратегій розвитку з питань послуг екосистем. Сюди ще можна віднести неврегульованість державою інструментів монетизації таких послуг, так само як і брак досвіду та навичок роботи з відповідальним бізнесом на приватному ринку послуг екосистем.

RT

Четвертий «Лісовий діалог»: Зелені закупівлі лісової продукції: стан і перспективи на внутрішньому ринку

Результатами круглого столу є підвищення інформованості про практичну реалізацію систем публічних і приватних закупівель лісової продукції, усвідомлення важливості застосування критеріїв сталості в рамках цих систем та знаходження спільних позицій у перспективах їх розвитку та необхідного інструментарію.

Відеозаписи круглих столів

28 квітня 2021 р. FSC Україна провела перший із серії круглих столів “Лісові діалоги”

Вони покликані забезпечити багатосторонній діалог між усіма зацікавленими сторонами щодо відповідального і збалансованого лісогосподарювання та збереження природних екосистем. До участі у круглих столах запрошено представників органів державної влади, науковців та провідних експертів із питань лісового господарства, неурядові екологічні організації, а також інші ключових гравців лісового сектору.

15 липня 2021 р. FSC Україна провела другий із серії “Лісові діалоги” круглий стіл

Захід був присвячений питанню правового регулювання незаконних рубок, обігу незаконно добутої деревини та низького правозастосування. Відсутність єдиного визначення та вкладення різного змісту в поняття «незаконних рубок» зумовлює різне трактування, розбіжності у статистиці відомств, погіршення іміджу лісового сектору країни, зростання недовіри в суспільстві тощо.

23 листопада 2021 р. FSC Україна провела третій із серії “Лісові діалоги” круглий стіл

Захід був присвячений питанню монетизації послуг екосистем. Різноманіття рослинного та тваринного світів, поглинання вуглекислого газу, регуляція водного стоку, оздоровлення та відпочинок – усе це є послугами екосистем, які людина отримує завдяки лісовим та іншим природним екосистемам.

15 грудня 2021 р. FSC Україна провела четвертий “Лісовий діалог” — круглий стіл, присвячений розвитку системи як публічних, так і приватних зелених закупівель на внутрішньому ринку

Багатосторонній діалог також мав на меті поширити досвід закупівель відповідального бізнесу та заохотити учасників тендерів обирати продукцію, вироблену з відновних ресурсів чи  вторинної сировини.

Додаткові матеріали

Звіт «Незаконні рубки та незаконно добута деревина: правове регулювання понять».pdf
PDF, Size: 668.63KB

Аналітичний звіт щодо незаконних рубок

У цьому звіті подано аналіз практики застосування поняття «незаконна рубка» у вітчизняному законодавстві, а також окреслено суміжні протиправні дії, що вчинюються у сфері нелегального обігу деревини в Україні.