Сертифікація системи ведення лісового господарства

FSC сертифікація системи ведення лісового господарства підтверджує, що лісове господарство ведеться у спосіб, що зберігає біологічне різноманіття та приносить користь життю місцевих жителів та працівників, забезпечуючи при цьому його економічну життєздатність. 

Forest
Milan Reska

Принципи, критерії та індикатори

Існує десять принципів, яких повинна дотримуватися будь-яка лісова компанія, перш ніж отримати сертифікат FSC. Ці принципи охоплюють широкий спектр питань, від підтримки особливих цінностей для збереження до відносин з громадами та прав працівників, а також моніторингу екологічного та соціального впливу ведення лісового господарства. 

FSC також передбачає низку критеріїв, пов’язаних з кожним принципом задля забезпечення практичної можливості встановлення фактів їх дотримання. 

Наші принципи були розроблені з урахуванням можливості їх застосування у всьому світі та відповідності всім видам лісових екосистем, а також широкому спектру культурних, політичних та правових умов. 

Два актуальні документи (посилання наведені нижче) доступні для завантаження в центрі документів: 

FSC-STD-01-001 V5-2 FSC принципи та критерії системи ведення лісового господарства слугують загальною відправною точкою для розроблення національних стандартів системи ведення лісового господарства. 

FSC-STD-60-004-20 V2-0 Єдині міжнародні індикатори.

FSC національний стандарт системи ведення лісового господарства

Принципи та критерії FSC визначають глобальні вимоги до відповідального ведення лісового господарства. Групи з розробки стандартів, збалансовані за палатами (SDG), адаптують єдині міжнародні індикатори на регіональному або національному рівні для відображення різноманітних правових, соціальних і географічних умов лісів у різних частинах світу. 

У центрі документів доступний наступний актуальний документ: 

FSC-STD-60-002 Структура і зміст національних стандартів системи ведення лісового господарства. 

В Україні розроблення FSC національного стандарту системи ведення лісового господарства тривало впродовж 2015 – 2019 років.  

Підготовку проекту FSC національного стандарту системи ведення лісового господарства для України здійснювала робоча група з розробки та впровадження національних стандартів лісової сертифікації для України. Участь у підготовці проекту FSC національного стандарту брали експерти, які мають досвід роботи з питань лісової сертифікації. 

Робоча група складається з 3-х рівноправних секцій (екологічної, економічної та соціальної). Вона є добровільним об’єднанням представників неурядових організацій, лісопромислових компаній, постійних лісокористувачів, які представляють широке коло соціальних, економічних, екологічних інтересів щодо забезпечення управління лісами на засадах сталого розвитку через відкритий консультативний процес.  

«Положення про робочу групу з розробки та впровадження національних стандартів лісової сертифікації для України» доступне з адреси  

Положення про робочу групу

Склад робочої групи 

Передувало формуванню FSC національного стандарту підготовка його 4-х версій, польове тестування проєкту та два періоди публічних консультацій. Зокрема, робочою групою та експертами було підготовлено: 

  • версію 1-0 проекту стандарту, стосовно якої відбулись публічні консультації, які тривали з 18 квітня 2016 р. до 18 червня 2016 р.; 

  • версію 2-0 проекту стандарту за результатами першого періоду публічних консультацій, яку було перевірено під час польового тестування на лісогосподарських підприємствах України; 

  • версію 3-0 проекту стандарту, яка враховує результати його польового тестування та стосовно якої з 03 березня 2017 р. до 05 травня 2017 р. відбулись публічні консультації; 

  • версію 4-0 проекту стандарту, схвалену робочою групою як фінальну у травні 2018 р. та представлену на розгляд Департаменту виконання та стандартів FSC Міжнародного центру у грудні 2018 р. 

FSC національний стандарт системи ведення лісового господарства для України схвалено рішенням Комітету політики та стандартів FSC міжнародного центру 15 липня 2019 р. Набув чинності стандарт з 30 березня 2020 р. У вересні 2021 р. завершено перехідний період до вимог стандарту. 
 
Натепер оригінальна англійська версія FSC національного стандарту системи ведення лісового господарства для України доступна з адреси https://fsc.org/en/document-centre/documents/resource/428 

Поданий на цій же сторінці переклад FSC національного стандарту системи ведення лісового господарства для України є неофіційним. У будь-якій ситуації англомовна версія матиме пріоритет. 

FSC-STD-UKR-01-2019 V 1-0 FSC національний стандарт системи ведення лісового господарства для України 

Задля сприяння впровадженню FSC національного стандарту розроблено: 
- «Посібник з питань практичної реалізації FSC® національного стандарту системи ведення лісового господарства для України»  
- Посібник «Лісова сертифікація за вимогами FSC національного стандарту для України: можливості для зацікавлених сторін». 

Зазначені посібники рекомендовані до застосування робочою групою з розробки та впровадження національних стандартів лісової сертифікації для України (відповідно протокол № 1 від 21 січня 2021 р. та протокол № 2 від 23 березня 2021 р.). 
Посібники носять рекомендаційний характер і не є офіційними документами FSC. 

Контрольована деревина

Контрольована деревина – це матеріал із прийнятних джерел, який можна змішувати з FSC-сертифікованим матеріалом у продукції, які мають етикетку FSC Mix. Вимогами до контрольованої деревини визначено п’ять категорій неприйнятних джерел походження деревини, яку не можна змішувати з FSC-сертифікованим матеріалом: 

  • незаконно заготовлена деревина, 

  • деревина, заготовлена з порушенням традиційних прав і прав людини, 

  • деревина, заготовлена ​​у лісах, де особливі для збереження цінності (ОЦЗ) зазнають загрози від господарської діяльності, 

  • деревина, заготовлена у лісах, які зазнають перетворення на плантації або нелісові види землекористування, 

  • деревина з лісів, у яких висаджені генетично модифіковані дерева. 

Контрольована деревина відповідає вимогам двох основних FSC стандартів контрольованої деревини.  

FSC-STD-40-005 V3-1 FSC Вимоги щодо постачання FSC контрольованої деревини – цей стандарт спонукає бізнес уникати отримання матеріалу з неприйнятних джерел. 

FSC-STD-30-010 V2-0 FSC стандарт контрольованої деревини для лісогосподарських підприємств – цей стандарт визначає вимоги для лісогосподарських підприємств, виконуючи які вони можуть довести, що їхні практики ведення лісового господарства мають наслідком отримання матеріалу з прийнятних джерел. 

В Україні низка компаній застосовують стандарт FSC-STD-40-005 V3-1, який визначає вимоги, яких вони мають дотримуватись, маючи FSC сертифіковані ланцюги постачання, для виробництва і продажу FSC контрольованої деревини та/або продукції FSC Mix. Для того, щоб утримувачі FSC сертифікатів ланцюга постачання могли використовувати контрольовану деревину, вони мають довести, що вона не належить до неприйнятних категорій. Для цього застосовують систему заходів щодо оцінки та зменшення ризику утворення таких категорій деревини.  

Версія 3-1 стандарту FSC-STD-40-005 набула чинності з моменту її опублікування, що зумовило необхідність її використання компаніями для підготовки до сертифікаційного аудиту. Перехідний період до нової версії стандарту контрольованої деревини завершено у грудні 2017 року. 

Поданий на цій сторінці переклад стандарту FSC-STD-40-005 V3-0 «Вимоги до постачання FSC® контрольованої деревини» є неофіційним. У будь-якій ситуації англомовна версія матиме пріоритет. 

FSC-STD-40-005 V3-0 Вимоги до постачання FSC® контрольованої деревини 

З метою оцінки ризику утворення неприйнятних категорій деревини з точки зору їх включення у FSC сертифіковані ланцюги постачання розробляють так звані національні оцінки ризиків контрольованої деревини. 

Схвалення версії стандарту FSC-STD-40-005 «Вимоги до постачання FSC® контрольованої деревини» зумовило необхідність розроблення такої національної оцінки ризику контрольованої деревини для України відповідно до низки процедур, у т. ч. FSC-PRO-60-002 V3-0 «Розроблення та затвердження FSC національних оцінок ризику». 

У центрі документів доступний наступний актуальний документ: 

FSC-PRO-60-002 V3-0 Розроблення і затвердження FSC® Національної оцінки ризику  

Оцінювання ризику означає ідентифікацію тих територій України, які можуть бути джерелом неприйнятних категорій деревини, визначених у FSC-STD-40-005 V3-1. За умови відсутності такої загрози або зменшення ризику утворення неприйнятних категорій на основі визначених контрольних заходів, така деревина набуває статусу контрольованої. 
 
Розроблення національної оцінки ризику контрольованої деревини для України є важливим як для FSC сертифікованих компаній, які мають намір впровадити вимоги FSC стандарту контрольованої деревини, так і для тих компаній, які бажають підтвердити законність походження лісопродукції відповідно до вимог регламенту ЄС з питань деревини № 995/2010. 
 
Розроблення національної оцінки ризику контрольованої деревини для України здійснювала робоча група та експерти з питань національної оцінки ризику в рамках кожної з категорій контрольованої деревини. 

Робоча група у складі 3-х рівноправних секцій (екологічної, економічної та соціальної) є добровільним об’єднанням представників лісопромислових компаній, неурядових організацій, які представляють соціальні, економічні та екологічні інтереси щодо забезпечення відповідального ведення лісового господарства та лісокористування. Склад робочої групи доступний з адреси 

Склад робочої групи з розробки НОР контрольованої деревини для України 

Нову FSC Національну оцінку ризику контрольованої деревини для України, було схвалено Департаментом політики та стандартів FSC IC у грудні 2017 року. 

У 2022 р. FSC Міжнародним відповідно до ADVICE-60-002-01 переглянуто FSC Національну оцінку ризику контрольованої деревини для України.  

Згідно з FSC-ADV-40-005-25  організації, що застосовують стандарт контрольованої деревини, мають переглянути свої DDS, адаптувавши їх з урахуванням змінених визначень ризику та контрольних заходів.  

FSC Україна підготувала переклади зазначених вказівок.

https://ua.fsc.org/ua-uk/newsfeed/opublikovano-zmini-schodo-fsc-ocinok-rizikiv 

Натепер оригінальна англійська версія  2-0 FSC Національної оцінки ризику контрольованої деревини для України доступна з адреси  https://fsc.org/en/document-centre/documents/resource/340 

Поданий на цій же сторінці переклад FSC Національної оцінки ризику контрольованої деревини для України версії 1-1 є неофіційним. У будь-якій ситуації англомовна версія матиме пріоритет.  

FSC-NRA-UA V1-1 FSC Національна оцінка ризику контрольованої деревини для України 

Експертами розроблено «Методичні рекомендації щодо практичної реалізації вимог стандарту контрольованої деревини FSC-STD-40-005 V3-1. Їх 3-я редакція є оновленою та доповненою.  

Методичні рекомендації щодо практичної реалізації вимог стандарту FSC-STD-40-005 V3-1 (редакція 3) 

Документи для завантаження

FSC-NRA-UA V1-1 FSC Національна оцінка ризику контрольованої деревини для України.pdf
PDF, Size: 2.20MB
FSC-STD-40-005 V3-0 Вимоги до постачання FSC® контрольованої деревини.pdf
PDF, Size: 1.44MB
FSC-STD-UKR-01-2019 V1-0 FSC національний стандарт системи ведення лісового господарства для України.pdf
PDF, Size: 1.48MB
Методичні рекомендації щодо практичної реалізації вимог стандарту FSC-STD-40-005 V3-1 (редакція 3).pdf
PDF, Size: 0.96MB
Склад робочої групи з розробки НОР контрольованої деревини для України.pdf
PDF, Size: 63.15KB
Посібник з питань практичної реалізації FSC національного стандарту.pdf
PDF, Size: 5.71MB
Посібник з питань можливостей для зацікавлених сторін відповідно до FSC національного стандарту.pdf
PDF, Size: 1.46MB
FSC_IC_Q&A_CLR_2021-07-27 Основні вимоги FSC щодо праці питання та відповіді.pdf
PDF, Size: 594.15KB
Склад Робочої Групи.pdf
PDF, Size: 82.63KB
Положення Про Робочу Групу.pdf
PDF, Size: 133.65KB
FSC-Interpretations-Forest Management-2024-01-11_UKR.pdf
PDF, Size: 2.54MB

Центр документів

Найновіші версії документів із нашої нормативної бази можна знайти тут у центрі документів FSC - від політик до національних стандартів та оцінок ризику контрольованої деревини.