Можливості провадження лісової сертифікації за умов воєнного стану в Україні визначені відповідною FSC нормативною базою як на рівні утримувачів сертифікатів, так і органів сертифікації. Вимагаючи призупинення дії сертифікатів в Україні на територіях, що належать до зони збройного конфлікту, на інших територіях FSC визначає інструменти, які уможливлюють збереження сертифікації, захист та забезпечення цілісності системи. Одним із таких інструментів є FSC політика виключення територій зі сфери сертифікації FSC-POL-20-003 V 1-0. Застосування в Україні цієї політики – питання для розгляду робочою групою. Адже трапляються ситуації, коли підприємства на окремих лісових ділянках не можуть виконати вимоги FSC сертифікації з причин, які не залежать від них як відповідальних за ведення господарства, хоча й решта території загалом є такою, що відповідає FSC національному стандарту для України. Низка підприємств лісового господарства України, що зазнали впливу воєнних дій, стикнулись із подібною ситуацією.

Практика застосування в Україні FSC-POL-20-003 V 1-0 зумовлює потребу розроблення національних індикаторів та граничних значень виключення територій зі сфери сертифікації згідно з FSC-POL-20-003, що було одним із рішень робочої групи.

Дотримання вимог FSC національного стандарту для України теж на порядку денному засідання, зокрема, в частині невиснажливого лісокористування за умов залучення невикористаного ліміту рубок за попередні роки та нарощування обсягів інших рубок.

Вимоги індикатору 5.2.3 FSC національного стандарту для України чітко вказують на те, що фактичні річні рівні лісозаготівель за чинний ревізійний лісовпорядкувальний період не мають перевищувати максимальний щорічний допустимий обсяг заготівлі деревини (загальна середня зміна запасу). Винятки можливі лише у випадках великомасштабних природних пошкоджень. Саме тому робоча група звертається до утримувачів FSC сертифікатів щодо неухильного дотримання вимог стандарту в частині забезпечення невиснажливого лісокористування у ситуації залучення невикористаного ліміту рубок головного користування за попередні роки та збільшення обсягу заготівель за рахунок інших рубок. На вказаному мають акцентувати увагу органи сертифікації в рамках сертифікаційних оцінювань.

Павло Кравець, директор FSC Україна, в цьому контексті  зазначив: «Робоча група на своєму засіданні прийняла важливе рішення, що відкриває можливості для розробки національних індикаторів для виключення територій, які не можуть бути сертифіковані внаслідок їх забруднення вибухонебезпечними предметами. Це нові реалії часу та виклики, на які ми маємо реагувати спільно. Висловлена позиція робочої групи у забезпеченні принципу невиснажливості є найкращим свідченням прихильності та виборювання цінностей FSC у цій надзвичайній ситуації».