Відкритість та прозорість лісової сертифікації є одним із її базових принципів, спрямованих на пошук балансу екологічних, економічних та соціальних інтересів різних зацікавлених сторін. Участь цих сторін у лісовій сертифікації, з одного боку, розглядають як можливість реалізації прав громадян на безпечне та якісне довкілля, а з іншого – як потужний інститут експертної та консультаційної підтримки реалізації FSC стандартів.

Тематика вебінару зібрала широке коло представників громадських організацій, освітніх та наукових установ, органів сертифікації, органів виконавчої влади, підприємств лісового господарства. Усі вони зацікавлені у тому, щоб знання з конкретних питань FSC національного стандарту використовувалися утримувачами сертифікатів, забезпечуючи відповідальне лісогосподарювання.

Проактивна позиція потенційних експертів, консультантів є запорукою покращення практики ведення лісового господарства згідно з вимогами FSC, зростання довіри до підприємств, підвищення якості лісової сертифікації. Це засвідчив досвід громадських організацій, зокрема, «WWF Україна», «Лісові ініціативи та суспільство», представлений під час вебінару. Належна комунікація є першим щаблем ефективної взаємодії між зацікавленими сторонами та підприємствами лісового господарства як утримувачами FSC сертифікатів.

Павло Кравець, директор FSC Україна, акцентував увагу: «Експертне середовище отримало можливість зрозуміти, як їхні знання і навички можуть бути донесені до  лісогосподарських підприємств та враховані у повсякденній практиці як найкраща доступна інформація для ефективного забезпечення вимог FSC національного стандарту».