Рішення FSC Міжнародного щодо лісової сертифікації в Україні за умов воєнного стану, збереження сертифікованого статусу підприємств на територіях поза межами зони військового конфлікту, а також можливості участі зацікавлених сторін у забезпеченні відповідального лісогосподарювання за теперішніх умов були предметом обговорення під час засідання робочої групи. Актуальність цих питань підтверджує широке представництво учасників засідання, якими, окрім членів робочої групи та делегованих ними осіб, були міжнародні члени FSC, представники органів виконавчої влади, органів сертифікації, громадських організацій, підприємств – утримувачів FSC сертифікатів.

На сьогодні конструктивний діалог між зацікавленими сторонами щодо екологічних, економічних та соціальних питань відповідального лісогосподарювання є запорукою ефективних рішень для збереження та підтримання цінностей довкілля, забезпечення безпеки працівників підприємств, реалізації законних прав місцевих громад. Такий діалог є важливим для підтримання конкурентоспроможності підприємств та посилення їх значення для економіки країни у воєнний період.    

Зважаючи на можливості проведення лісової сертифікації у регіонах, не зачеплених військовим конфліктом, для учасників засідання є неприпустимим погіршення якості сертифікації. Зокрема, йшлося і про недопущення відступу утримувачів сертифікатів від вимог FSC національного стандарту для України, і про підтримку належного рівня сертифікації з огляду на змінені процедури сертифікаційних аудитів відповідно до FSC виключень та інтерпретацій. Ці та інші питання відображені у пропозиціях робочої групи, підтриманих  соціальною, економічною та частково екологічною секцією.

Основними дискусійними питаннями, що стали на заваді консенсусу з членами  екологічної секції робочої групи, стали питання:

1) призупинення дії законодавчої норми щодо «сезону тиші», відображеної у статті 39 закону України «Про тваринний світ»;

2) заборони відвідування населенням лісів на час дії правового режиму воєнного стану;

3) обмеження доступу громадськості до частини інформації про ліси та ведення лісового господарства на порталі органу виконавчої влади.

Кожне із зазначених питань знайшло відображення у пропозиціях робочої групи з урахуванням досягнутого рівня консенсусу та розподілу повноважень і відповідальності учасників FSC сертифікації. Але разом із тим варто наголосити:

  • в контексті першого питання: досягнення цілей щодо запобігання шкоді довкіллю та забезпечення збереження його цінностей не має обмежуватися рішеннями здійснювати чи відмовитись від рубок відповідно до норми щодо «сезону тиші», а потребує системних та комплексних господарських заходів, зокрема, через інструменти ризик орієнтованого підходу до прийняття рішень, визначені FSC національним стандартом. Такими інструментами є: оцінювання цінностей та потенційного впливу на них господарської діяльності, імплементування результатів оцінювання в систему планування та практику ведення господарства, систематичний моніторинг впливів тощо;
  • в контексті другого питання: участь зацікавлених сторін у прийнятті рішень щодо лісів є важливою складовою відповідального лісогосподарювання як в рамках практичної реалізації FSC національного стандарту для України, так і на етапі проведення сертифікаційних процедур. Відповідно за теперішніх умов необхідним є посилення моніторингу органами виконавчої влади та місцевого самоврядування ситуації на місцях щодо можливостей відвідування лісів та здійснення громадського контролю із ініціюванням змін у відповідних рішеннях обласних військових адміністрацій;
  • в контексті третього питання: існуючі за умов воєнного стану зміни у доступі до інформації про ліси та ведення господарства на порталі ЛІАЦ безперечно потребують роз’яснення стосовно можливості її отримання. При цьому дотримання розпорядниками інформації вимог законодавства щодо забезпечення доступу до інформації, як і розуміння ними відповідальності за його порушення, є важливою складовою відкритості органів влади та підтвердженням демократичного розвитку країни.

«Маємо ситуацію, коли саме за умов воєнного стану цінності FSC повною  мірою проявляють свою важливість і корисність для природи, суспільства і держави. Незважаючи на об’єктивні складнощі, викликані збройною агресією, забезпечення відповідального лісогосподарювання, включно з дотриманням прав працюючих, інтересів місцевих громад, збереженням біорізноманіття, отримує потужне визнання на ринках Європи через підтримку економіки країни, яка до того ж відстоює загальноєвропейські цінності та власний цивілізаційний вибір.  

Відсутність консенсусу в екологічній секції щодо підготовленого рішення розглядаємо більше як застереження для усіх гілок влади, покликаних забезпечувати функціонування лісової галузі у суворій відповідності до вимог національного законодавства. Натомість, інструменти лісової сертифікації надають можливість усім зацікавленим уже зараз активно долучатися до аудитів і інших процедур сертифікації, не перекладаючи відповідальність за стан лісів на інших. Дуже важливо, щоб усі учасники були націлені на пошук рішень, які сприяють посиленню якості сертифікації та прозорості і відкритості лісової галузі», - зазначив Павло Кравець, директор FSC Україна.

Про рішення FSC Міжнародного щодо FSC сертифікації в Україні можна ознайомитися за цими новинами:

https://ua.fsc.org/ua-uk/newsfeed/v-ukraini-prodovzhue-diyati-fsc-sertifikaciya

https://ua.fsc.org/ua-uk/newsfeed/detalna-informaciya-schodo-zakhodiv-u-zonakh-konfliktu-v-ukraini

https://ua.fsc.org/ua-uk/newsfeed/sertifikati-v-zonakh-konfliktu-ukraini-prizupineni

Пропозиції робочої групи

Рішення_РГ_08_04_22.pdf
PDF, Size: 123.11KB
DECISIONS_08_04_22.pdf
PDF, Size: 65.18KB