Складнощі у реалізації норм закону України «Про оцінку впливу на довкілля» у лісовому господарстві зумовлюють потребу їх перегляду та відповідно викликають інтерес до реалізації подібних вимог у рамках добровільних процедур лісової сертифікації. З урахуванням зазначеного учасників круглого столу ознайомлено з підходом до оцінювання впливу цінності довкілля згідно з FSC національним  стандартом для України. Ним визначено необхідність інтегрування таких вимог утримувачами FSC сертифікатів як на етапі планування лісогосподарської діяльності, її провадження, так і моніторингу та її коригування за потреби. Все це відображає процесний підхід до реалізації вимог стандарту, коли оцінювання впливу на цінності довкілля є елементом системи управління лісовим господарством і щоденної практики лісогосподарювання.  

Відмінність у методологічних підходах щодо оцінювання впливу на довкілля, викладених у національному законодавстві та процедурах лісової сертифікації,  полягає передусім у поширенні в останніх вимог щодо оцінювання на усі види діяльності, які можуть мати негативний вплив на цінності довкілля – від рівня окремої лісової ділянки до ландшафту. Зазначене є противагою конкретизації у видів лісогосподарської діяльності, які потребують оцінювання їхнього впливу на довкілля, та визначення кількісних характеристик, як це є в національному законодавстві. 

Підготовка звіту з оцінювання впливу на довкілля чи інших, визначених  законодавством, елементів документування, не є самоціллю з погляду FSC національного стандарту для України. Не зменшуючи значення документування як складової процесу оцінювання впливу на цінності довкілля, вимоги стандарту акцентують саме на інтегруванні процедур оцінювання у планову та практичну діяльність утримувачів FSC сертифікатів у найбільш ефективний спосіб. 

Надання оцінюванню впливу на довкілля як законодавчому інструменту передусім адміністративно-контрольної функції з її обмежувальним характером не сприяє його інтегруванню в систему менеджменту та практику лісогосподарювання.   

Натомість, підходи, реалізовані в FSC національному стандарті для України, визначають переважно стимулювальний характер застосування процедур оцінювання впливу на цінності довкілля, заохочуючи локальний рівень ухвалення рішень та розкриття творчого потенціалу працівників лісового господарства у цій сфері. 

Зрештою, отриманий досвід та напрацювання з питань оцінювання впливу на цінності довкілля згідно з FSC національним стандартом для України можуть сприяти виконанню вимог законодавства та заслуговують на увагу в процесі його удосконалення. 

З презентацією можна познайомитися нижче.

RT_FSC_Ukraine_020224.pdf
PDF, Size: 1.48MB