Учасниками калібраційного семінару були представники органів сертифікації, FSC Україна, FSC Міжнародного, ASI та управлінського апарату ДП «Ліси України», ЖОКАП «Житомироблагроліс», ВО «Укрдержліспроект». 

Seminar

Презентація системного, процесного, адаптивного та ризик-орієнтованого підходів у реалізації FSC національного стандарту для України, як відповідь на виклики сьогодення, стала поштовхом для обговорення зазначених питань щодо цінностей довкілля. 

Seminar

Органи сертифікації виклали своє бачення в контексті забезпечення системного підходу для реалізації FSC національного стандарту. Так, для виявлення цінностей довкілля та інших рішень щодо них на виконання вимог FSC національного стандарту для України доцільно використовувати різні джерела найкращої доступної інформації, не обмежуючись лише матеріалами лісовпорядкування. При цьому різноманіття використаних джерел найкращої доступної інформації має доповнюватися процедурними документами (методики, процедури, інструкції тощо), які пояснюють як здійснюють  виділення, оцінювання, моніторинг цінностей довкілля та формують  заходи щодо них. Важливим є комплексне розуміння утримувачами FSC сертифікатів змісту вимог стандарту, а також того, що система менеджменту і практика лісогосподарювання спрямовані на їхнє виконання, а конкретні їх дії забезпечують досягнення відповідних цілей і завдань. 

Seminar

Представники ДП «Ліси України» підтримали доцільність і нагальність системного підходу в реалізації вимог FSC національного стандарту для України. Зокрема, були висловлені пропозиції щодо: розроблення типових процедур і методик стосовно виділення, оцінювання, моніторингу цінностей довкілля та формування відповідних заходів; здійснення системної роботи з навчання персоналу вимогам лісової сертифікації; можливого включення до системи внутрішнього аудиту питань лісової сертифікації. 

Seminar

Керівництво ВО «Укрдержліспроект» вказало на  можливість надавати додаткові послуги при здійсненні лісовпорядкування щодо тих аспектів, які стосуються дотримання вимог добровільних стандартів лісової сертифікації. Однак є потреба  розроблення додаткової технічної документації з лісовпорядкування, зокрема, інтегрування в неї конкретних методик, які передбачають виконання відповідних робіт. 

Представник ЖОКАП «Житомироблагроліс» означив проблему неоднакового застосування органами сертифікації нормативних вимог FSC. 

Semianar

Учасники семінару відзначили конструктивний характер заходу та погодилися з необхідністю посилення комунікації та взаємодії між різними зацікавленими сторонами, що сприятиме кращому втіленню системного та інших підходів при реалізації FSC національного стандарту для України та інтеграції його вимог для системи ведення лісового господарства. 

 

Презентація та програма калібраційного семінару: 

CB's calibration seminar agenda_160124.pdf
PDF, Size: 206.73KB
Презентація семінар_16012024_ua.pdf
PDF, Size: 2.09MB