Підтримка утримувачів FSC сертифікатів в Україні за умов збройного конфлікту поряд із захистом цілісності системи сертифікації є невід’ємною складовою нормативних рішень FSC. Послідовні кроки реагування FSC Міжнародного на ситуацію в Україні, пов’язану із воєнним станом, стосувались утримувачів сертифікатів, органів сертифікації та інших учасників системи сертифікації. Відповідно зміни у нормативній базі, які охоплюють питання оцінювання ризику контрольованої деревини для України, сертифікаційного оцінювання тощо, є тими необхідними кроками, які спрямовані на збереження FSC сертифікованого статусу організацій та зменшення ризиків для всіх учасників системи FSC сертифікації. 

060324

Очікуваним кроком є можливість виключення забруднених вибухонебезпечними предметами територій зі сфери FSC сертифікації в Україні. Адже на таких територіях з незалежних від відповідальних за ведення господарства причин неможливо  забезпечити виконання вимог FSC національного стандарту для України, на відміну від решти території, де забезпечують виконання таких вимог.  

Необхідність чіткого та послідовного нормативного регулювання зазначеної вище можливості в системі FSC зумовила розроблення нормативної вказівки FSC-ADV-20-001-12 (березень 2022 р.), яка стосувалася наслідків неконтрольованих ризиків або тих, що не підлягають аудиту, які загалом впливають на лісовий сектор. Завдяки інтерпретації вказівки INT-ADV-20-001-12_02 (липень 2022 р.) було, з-поміж іншого, уточнено вимоги щодо зменшення сфери дії FSC сертифікатів. Таким чином інтерпретація INT-ADV-20-001-12_02 відкрила можливості для виключення територій зі сфери FSC сертифікації відповідно до «FSC політики щодо виключення територій зі сфери сертифікації» FSC-POL-20-003 V 1-0 за умов специфічних неконтрольованих з боку відповідальних за ведення лісового господарства ризиків.  

Саме інтерпретація INT-POL-20-003_14 (грудень 2022 р.) конкретизувала умови застосування FSC політики виключення (FSC-POL-20-003 V 1-0) щодо територій, зачеплених збройним конфліктом. Зокрема, якщо перевищено визначене FSC-POL-20-003 V 1-0 граничне значення площі зачепленої збройним конфліктом території, яке становить 5 % території одиниці лісогосподарювання (п. 3.1.d), то така територія може бути вилучена зі сфери сертифікації за умови дотримання низки вимог вказаного документу (п. 2.2 і 3.2) та залишаючи можливість зберегти сертифікацію на решті її території. 

Саме згідно із вказаними вище пунктами FSC-POL-20-003 V 1-0 робочою групою завершено розроблення проєкту «FSC критеріїв, індикаторів та верифікаторів виключення забруднених вибухонебезпечними предметами територій зі сфери сертифікації згідно з FSC-POL-20-003 V 1-0 для України». Натепер проєкт документу відправлено на фінальний розгляд Департаменту виконання та стандартів FSC Міжнародного. Очікується рішення про його схвалення і публікацію як нормативного додатку до FSC національного стандарту для України.  

060324

Вимоги, які задля збереження статусу FSC сертифікованих мають виконати лісокористувачі, більше 5 % територій яких забруднені вибухонебезпечними предметами, стосуються змін як у системі менеджменту (адаптація процесів, інтегрування ризик-орієнтованих підходів), так і в практиці господарювання. Беззаперечними впродовж всього періоду розроблення проєкту документу були аргументи на користь адаптації систем планування (політик, цілей, процедур тощо) та моніторингу (завдання, які можна перевірити, частота тощо) з урахуванням територій, забруднених вибухонебезпечними предметами. Оцінювання, документування, моніторинг впливів, пов’язаних із наявністю територій, забруднених вибухонебезпечними предметами, й застосування відповідних заходів із реагування є одним з елементів запобіжного підходу, спрямованого, з-поміж іншого, на охорону здоров’я та безпеку працівників.  

Необхідність верифікації ведення господарства на предмет «несуперечливості» (наприклад, деревина не має асоціюватись із незаконним лісогосподарюванням, порушенням прав людей, погіршенням особливих для збереження цінностей, знелісненням та деградацією лісів тощо) визначила вимоги щодо заборони будь-яких польових заходів на територіях, забруднених вибухонебезпечними предметами, у тому числі заготівлю деревини, за виключенням застосування засобів дистанційної дії, що убезпечують життя і здоров’я працівників. При цьому система контролю руху та відстеження лісової продукції має забезпечувати ідентифікацію її походження до рівня ділянки, аби у ланцюги не потрапляла та, яка асоціюється із суперечливими категоріями деревини та може походити з територій, забруднених вибухонебезпечними предметами. 

Зазначені та інші системні кроки на рівні менеджменту та практики лісогосподарювання для їх адаптації з урахуванням наявності територій, забруднених вибухонебезпечними предметами, спрямовані передусім на безпеку всіх учасників процесу FSC сертифікації, запобігання та зменшення негативних впливів від таких територій, мінімізацію ризиків для цінностей довкілля у розрізі їхнього біофізичного середовища та середовища проживання людини. 

Павло Кравець, директор FSC Україна, зазначив: «Завершився більш ніж річний процес розроблення додаткових вимог забезпечення відповідального лісогосподарювання за умов ризиків, зумовлених вибухонебезпечними предметами. Маємо унікальний досвід пошуку інноваційних управлінських рішень, започаткування нових практик лісогосподарювання завдяки гнучким правилам системи FSC та цілеспрямованим зусиллям робочої групи. Очікуємо на затвердження оновленої версії FSC національного стандарту для України найближчим часом, про що будемо інформувати додатково».