Book

У своїй останній публікації "Глобальна сертифікація та маркування третіми сторонами" двоє данських авторів Якоб Сеутен та Ларс Людвігсен представляють підхід щодо оцінки та порівняння глобальних схем сертифікації та маркування, який може бути корисним для бізнесу, який бажає обрати найбільш прийнятну систему для своєї продукції та потреб клієнтів. 

Цей підхід називається "Модель метелика". У посібнику він використовується для неупередженого аналізу 18 глобальних систем сертифікації на основі критеріїв довіри та ринкової вартості. FSC посідає друге місце, випереджаючи лише маркування Fairtrade. MSC посідає третє місце.

Читачі довідника матимуть змогу ознайомитися з найважливішими глобальними схемами сертифікації, які базуються на незалежній сертифікації третьою стороною, включаючи оцінку того, наскільки добре вони відповідають сімнадцяти Цілям сталого розвитку згідно з їх стандартами та критеріями. 

Завантажити посібник "Глобальна сертифікація та маркування третьою стороною" сторінці данського веб-сайту FSC.