Київ — 28 квітня 2021 р. Лісова опікунська рада (FSC) в Україні провела перший із серії круглих столів “Лісові діалоги”. Вони покликані забезпечити багатосторонній діалог між усіма зацікавленими сторонами щодо відповідального і збалансованого лісогосподарювання та збереження природних екосистем. До участі у круглих столах запрошуються представники органів державної влади, науковці та провідні експерти з питань лісового господарства, неурядові екологічні організації, а також інші ключові гравці лісового сектору.

На першому круглому столі обговорювали статус та майбутнє самосійних лісів України за умов земельної реформи. Самосійними лісами вважають ті, які утворені переважно на сільськогосподарських землях внаслідок їхнього невикористання. За оцінками експертів площа таких лісів сягає близько 500 тис. га. Нагальність питання їх законодавчого врегулювання посилюється відкриттям ринку землі з 1 липня 2021 року.

Участь у засіданні круглого столу брали: Голова підкомітету Комітету ВР з питань екологічної політики та природокористування Юлія Овчинникова, помічник-консультант народного депутата України Сергій Біленко, Перший заступник Голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру Анатолій Мірошниченко, Президент Земельної Спілки України Андрій Кошиль, керівник проєкту Німецько-український агрополітичний діалог Фолькер Зассе, представниця WWF Україна Людмила Сломінська та інші.

“Сьогодні відбувся круглий стіл, присвячений одній із нагальних тем для суспільства. Адже самосійні ліси з-поміж іншого надають важливі екосистемні послуги та роблять внесок у зменшення негативних наслідків зміни клімату. Поєднання економічних інтересів, усвідомлення суспільної значущості цих лісів та їхнього значення для довкілля спонукають до розгляду цих питань на рівні державних стратегічних пріоритетів,” — коментує Павло Кравець, директор FSC Україна.

За підсумками круглого столу учасники домовились сприяти інвентаризації самосійних лісів та інших відновлених природних екосистем. Надання юридичного статусу здатне активізувати розвиток приватного лісівництва. Належний фінансово-економічний механізм підтримки землевласника (землекористувача) сприятиме відповідальному лісогосподарюванню на таких територіях, охороні та захисту самосійних лісів. Формування такого бізнес-напряму потребує розвитку сфери дорадництва і посилення державно-приватного партнерства.

За останні 100 років в Україні маємо наймасштабніший перерозподіл земель на теренах Європи. Земельна реформа дала поштовх для відновлення природних екосистем. Головною передумовою цього стала наявність у складі земельного фонду України земель з категорії малородючих або деградованих угідь,” — зазначає Тарас Євсюков, доктор економічних наук та декан факультету землевпорядкування НУБіП України. — “Сьогодні склалася така ситуація, що де-факто на таких землях ліс є, а де-юре його немає. Тому об’єднувати зусилля, обговорювати та знаходити спільні точки – важливо в контексті розв’язання цього питання. Кожен учасник «Лісових діалогів» вже готовий долучитися до напрацювань законодавчих ініціатив для вирішення наявних викликів та збереження того потенціалу, який нам дала природа”.