Webinar

Можливість виключення зі сфери FSC сертифікації в Україні територій, забруднених вибухонебезпечними предметами, відображає послідовну позицію FSC Int. у рамках реагування на ситуацію в Україні за умов збройного конфлікту.  

Розроблений національною робочою групою проєкт документу, а саме, «FSC критерії, індикатори та верифікатори виключення територій зі сфери сертифікації відповідно до FSC-POL-20-003 V 1-0», був у центрі уваги учасників вебінару, організованого в рамках 30-денних публічних консультацій щодо нього. Численній аудиторії, яка об’єднала більше 100 учасників (представників філій ДП «Ліси України», громадських організацій, органів сертифікації та інших зацікавлених сторін) представлено під час вебінару як підгрунття, основні етапи процесу формування документу, так і його найважливіші змістовні складові.

Webinar

Під час обговорення особливо наголошувалося на тому, що виключення зі сфери FSC сертифікації територій, забруднених вибухонебезпечними предметами, потребує змін як у системі менеджменту – відповідної адаптації управлінських процесів, поглиблення інтегрованих в систему ухвалення рішень ризик-орієнтованих підходів, – так і змін у практиці лісогосподарювання. 

Webinar

“Переконаний, що вебінар не лише підвищив поінформованість учасників про вимоги лісової сертифікації щодо зниження ризиків для життя й здоров’я людей за наявності територій, забруднених вибухонебезпечними предметами, але й активізує їхню участь у коментуванні та наданні конструктивних зауважень і пропозицій до обговорюваного проєкту документу”, – зазначив директор FSC Україна Павло Кравець.  

Детальна інформація стосовно проєкту документу та процесу консультування, який триватиме до 23 вересня 2023 р., доступна з адреси https://ua.fsc.org/ua-uk/newsfeed/rozpochato-publichni-konsultacii-schodo-proektu-fsc-kriteriiv-indikatoriv-ta-verifikatoriv 

Про проєкт «FSC критеріїв, індикаторів та верифікаторів виключення територій зі сфери сертифікації відповідно до FSC-POL-20-003 V 1-0»

Presentation_webinar_08092023.pdf
PDF, Size: 1.49MB