Протягом серпня-грудня 2021 року експертна група, до якої входили практикуючі аудитори, представники екологічних НГО та науковці, працювала над розробкою рекомендацій для органів сертифікації із застосування ризик-орієнтованого підходу під час аудитів в Україні. Рекомендації також включають пропозиції щодо того, як зібрати дані, що стосуються лісогосподарських підприємств або їх підрозділів, до рівня профілю ризику країни з різних інформаційних потоків.

Результати апробації запропонованих підходів були представлені у серпні 2022 року під час практичного семінару 

"Ризик-орієнтований підхід у FSC сертифікації системи ведення лісового господарства".

Інтегрування в систему менеджменту органів сертифікації ризик-орієнтованих аудитів визнано учасниками семінару важливим елементом удосконалення процесу оцінювання відповідності та підвищення якості лісової сертифікації. Адже попереднє виявлення зон підвищеного ризику підприємств на основі найкращої доступної інформації, серед якої Профіль ризику країни, уможливлює відповідне коригування плану проведення аудиту із акцентуванням уваги на найбільш критичних точках для системи лісової сертифікації.

Наразі ми запрошуємо всі органи сертифікації, які працюють в Україні взяти участь в тестуванні отриманих рекомендацій, надіславши листа в довільній формі на адресу p.kravets@ua.fsc.org до 21.09.2022.

Зацікавлені сторони можуть надавати свої коментарі щодо документа до 01.11.2022

Discussion Paper - Task Force on Country Risk Profile and Guidance for risk-adjusted auditing in Ukraine
PDF, Size: 1.11MB
Discussion Paper - Task Force on Country Risk Profile and Guidance for risk-adjusted auditing in Ukraine ukr.pdf
PDF, Size: 1.83MB