Звіт "Регулювання ринку деревини (ланцюга постачання) та система його моніторингу в Україні" охоплює широке коло питань, пов'язаних з регулюванням ринку деревини, забезпеченням прозорості та відповідальності в секторі, а також пропонує рекомендації щодо вдосконалення системи моніторингу та контролю ланцюгів постачання лісової продукції. Дослідження наголошує як на важливості FSC сертифікації для лісового бізнесу й держави, так і висвітлює можливості вирішення низки галузевих питань через партнерство з FSC. 

  • По-перше, така співпраця може допомогти у боротьбі з незаконними рубками та знизити корупційні ризики у лісовому секторі. Стандарти FSC вимагають суворого дотримання законодавства та прозорості на всіх етапах лісозаготівлі та обігу деревини.
  • По-друге, FSC пропонує інструменти для покращення моніторингу та контролю ланцюга постачання деревини та відповідності вимогам EUDR. Завдяки комплексній нормативній базі та відкритому процесу розробки нових документів утримувачі сертифікатів мають змогу швидко адаптуватися до поточних викликів. 
  • По-третє, FSC підтримує відповідальне управління лісами, що є ключовим фактором для забезпечення сталого розвитку галузі. Збалансоване дотримання екологічних, соціальних та економічних принципів FSC допомагає зберегти лісові екосистеми та біорізноманіття, забезпечуючи при цьому стабільний розвиток відповідального лісового бізнесу та економіки України.

Звіт WWF-Україна є важливим внеском у дискусію щодо розвитку лісового сектору країни та стане цінним джерелом інформації й порад для всіх зацікавлених сторін, включаючи державні органи, бізнес та громадськість, у їхніх зусиллях щодо забезпечення сталого та відповідального управління лісовими ресурсами.

Ознайомитись зі звітом

Богомаз, М. В., Лобченко, Г. О. (Ред.). (2024). Регулювання ринку деревини (ланцюга постачання) та система його моніторингу в Україні. Київ: WWF-Україна.

WWF-Ukraine_Regulation of the wood market.pdf
PDF, Size: 8.42MB