Взаємодія із зацікавленими сторонами

є невід’ємною складовою системи FSC сертифікації, адже сприяє її відкритості, прозорості та належній якості. У цій системі можливості взаємодії із зацікавленими  сторонами передбачені на різних етапах: під час розроблення стандартів та процедур, їх практичної реалізації, сертифікаційних оцінювань. Інформація у цьому розділі сайту допоможе тим, хто зацікавлений в активній участі у зазначених процесах.

Forest

Хто є зацікавленими сторонами?

SH

 

Зацікавленою стороною (Interested Stakeholder) в системі FSC вважають будь-яку особу, групу осіб або організацію, яка виявляє інтерес або відомо, що вона має інтерес до діяльності одиниці господарювання. Наприклад, зацікавленими сторонами можуть бути профспілки працівників підприємств, органи місцевого самоврядування, громадські організації довкільного та соціального спрямувань, асоціації деревообробників, експерти з конкретних питань, дотичних до лісової галузі.  

 

Натомість стороною, чиї інтереси зачеплено (Affected Stakeholder), в системі FSC є будь-яка особа, група осіб або організація, яка є або може бути об’єктом впливу діяльності одиниці господарювання. Наприклад, такими є місцеві громади, суміжні землекористувачі, місцеві переробники лісової продукції та інші.  

Вимогами FSC стандартів передбачено тіснішу співпрацю зі сторонами, чиї інтереси зачеплено, поряд із зацікавленими сторонами, проте усі вони здатні вплинути на процес лісової сертифікації на різних його етапах. 

Порівняння сертифікації та державного контролю

Не варто ототожнювати лісову сертифікацію з системою державного контролю, відмінності яких зазначені нижче:

Сертифікація

Державний контроль

 • Добровільна
 • Оцінка відповідності стандарту
 • Роботу оплачує замовник
 • Аудитор визначає ступінь відповідності вимогам
 • Широке залучення зацікавлених сторін при здійсненні процедур сертифікації
 • Діючі процедури вирішення спорів та оскарження рішень
 • Обов'язковий
 • Перевірка дотримання вимог законодавства
 • Витрати несе держава
 • Інспектор шукає порушення
 • Обмеження громадським контролем у формі громадських інспекторів
 • Оскарження рішень згідно чинного законодавства

Участь у розробленні стандартів та процедур

Зацікавлена сторонами може: 

 • увійти до складу робочої групи з розробки стандартів та процедур; 

 • взяти участь у їх обговоренні в рамках консультаційного форуму. 

Детальніше про це в нашому розділі: https://ua.fsc.org/ua-uk/contribute 

Задля залучення до перегляду Національного стандарту системи ведення лісового господарства для України та Національної оцінки ризику контрольованої деревини для України слідкуйте за діяльністю робочої групи з розробки та впровадження національних стандартів лісової сертифікації для України. 

Детальніше про це в нашому розділі: https://ua.fsc.org/ua-uk/forest-management-certification 

Витяг із нормативної бази FSC щодо розробки національних стандартів або стандартів органів сертифікації:

FSC-STD-60-006 Процедурні вимоги до розроблення національних стандартів системи ведення лісового господарства;

FSC-STD-20-002 Структура, зміст і місцева адаптація загальних стандартів системи ведення лісового господарства.

Вплив на ведення лісового господарства

StandardМожливості впливу на ведення лісового господарства визначені FSC національним стандартом системи ведення лісового господарства для України. Відповідно до нього утримувачі FSC сертифікатів мають забезпечувати як інформування, так і залучення зацікавлених сторін і тих, чиї інтереси зачеплено, до прийняття рішень щодо лісів та ведення господарства. Наприклад, стандартом передбачено залучення цих сторін до: планування та моніторингу господарської діяльності; оцінювання впливу діяльності на громади;  визначення місць, які мають особливе культурне, екологічне та інше значення для громад. Передбачено стандартом залучення зацікавлених сторін і тих, чиї інтереси зачеплено, до оцінювання особливих цінностей для збереження, розроблення заходів щодо їх підтримання та/або збагачення, а також до їх моніторингу.  

Важливо пам’ятати, що зацікавлені сторони і ті, чиї інтереси зачеплено, можуть висловити свої інтереси, пов’язані із діяльністю FSC сертифікованого підприємства, вимагати дотримання їхніх законних прав, але не можуть вимагати права надання, видозмінення, призупинення або відкликання дозволу на провадження діяльності підприємством. 

Аби впливати на ведення лісового господарства особи та організації можуть або самостійно звернутись до підприємства стосовно їх визнання зацікавленими сторонами або тими, чиї інтереси зачеплено, або проявити активну позицію у відповідь на звернення підприємства. Наприклад, звертаючись самостійно до підприємства з проханням визнати себе стороною, чиї інтереси зачеплено, потрібно надати контактну інформацію (прізвище, ім’я, по батькові, контактний телефон, адресу електронної скриньки, поштову адресу для листування) для можливостей зворотного зв’язку та систематичної комунікації.  

Більш детально про можливості впливу на ведення лісового господарства FSC сертифікованих підприємств дізнайтесь з посібника «Лісова сертифікація за вимогами FSC® національного стандарту для України: можливості для зацікавлених сторін».  

Посібник з питань можливостей для зацікавлених сторін відповідно до FSC національного стандарту для України.pdf
PDF, Size: 1.46MB

Посібник «Лісова сертифікація за вимогами FSC національного стандарту для України: можливості для зацікавлених сторін»

Посібник охоплює ключові положення FSC національного стандарту системи ведення лісового господарства для України, які стосуються взаємодії із зацікавленими сторонами та/або сторонами, чиї інтереси зачеплено. 

Участь у сертифікаційних оцінюваннях

Витяг із нормативної бази FSC щодо проведення аудитів:
FSC-STD-20-006 Консультування з зацікавленими сторонами під час оцінювання системи ведення лісового господарства;
FSC-STD-20-007 Оцінювання системи ведення лісового господарства;
FSC-PRO-01-017 Участь зовнішніх спостерігачів в польовому аудиті та/або оцінюванні ASI;
FSC-STD-20-007b Публічні звіти за підсумками оцінювання системи ведення лісового господарства.

Публічні звіти за підсумками сертифікації

Кожна зацікавлена сторона за допомогою єдиної публічної бази даних сертифікатів може ознайомитись із актуальною інформацією щодо організацій, які є утримувачами сертифікатів у всьому світі.

Органи сертифікації за результатами проведеного аудиту з оцінки системи ведення лісового господарства окрім внутрішнього звіту також готують звіти для громадськості та публікують їх у єдиній публічній базі даних сертифікатів. Очищені від конфіденційних даних, звіти містять інформацію про аудит, контактну особу та вжиті коригувальні дії (англ. Correction Action Request , CAR), тобто заходи, за допомогою яких господарство має покращити своє управління.
 

document

Публічний звіт також містить інформацію про:

- опис процесу консультацій із зацікавленими сторонами;

- прийняте рішення з урахуванням висловлених зауважень;

- будь-які виявлені суттєві невідповідності і коригуючі дії утримувачу сертифікату про усунення невідповідностей.

Оновлення звіту за підсумками контрольних аудитів відбувається протягом 90 днів після проведення заключної наради на підприємстві.
 

FSC-PRO-01-017 V1-1 UA.pdf
PDF, Size: 613.19KB

FSC® процедура щодо участі зовнішніх спостерігачів у польових сертифікаційних аудитах FSC та/або оцінюваннях ASI

FSC заохочує інтерес до своєї системи і передбачає можливість задоволення всіх доречних запитів щодо спостереження за сертифікаційними аудитами, які провадять FSC-акредитовані органи сертифікації, та/або оцінюваннями, які провадить ASI. Для цього розроблено відповідну процедуру, яка встановлює загальні принципи участі зовнішніх спостерігачів у виїзних сертифікаційних аудитах.

Настанови для зацікавлених сторін.pdf
PDF, Size: 6.81MB

Настанови по залученню зацікавлених сторін до FSC-сертифікації

Дізнайтеся за допомогою настанов по залученню зацікавлених сторін до FSC-сертифікації про можливості участі в розробленні та оновленні стандартів, про те, яка інформація є цінною для аудиторів при розгляді заявки від організації та як можна вплинути на процес верифікації.

Вирішити спори

Витяг із нормативної бази FSC щодо здійснення процедур оскарження::
FSC-PRO-01-005 Процедури апеляцій;
FSC-PRO-01-008 Розгляд скарг в системі FSC;
ASI-PRO-20-104 Процедури вирішення формальних скарг.

work

Оскарження в системі FSC починають з обговорення та перемовин на найнижчому можливому рівні – рівні утримувача сертифікату. Зацікавлені сторони мають слідувати цьому принципу і використовувати інші можливості оскарження як вже наступний та крайній крок.

Варто розрізняти такі засоби вирішення спорів:

 • реєстрація інцидентів в системі ASI, коли зацікавлена сторона інформує про можливі порушення зі сторони утримувача сертифікату чи органу сертифікації без застосування формальних процедур;
 • порушення спорів як формальне вираження незадоволення будь-яким учасником FSC сертифікації, подане як скарга FSC, на яку очікують відповідь;
 • апеляція як запит сторони, яка є об’єктом прийняття рішення про перегляд будь-якого несприятливого рішення, прийнятого в рамках системи FSC.

Перейти на сторінку реєстрації інцидентів ASI: https://www.asi-assurance.org/s/incidents

Алгоритм процедури вирішення спорів передбачає здійснення послідовних кроків від одного до семи (на прикладі оскарження дій утримувача сертифікату).

step
01

КРОК 1

Зацікавлена сторона інформує утримувача сертифікату про свої зауваження з питань дотримання вимог стандартів. Термін розгляду зауважень не регламентовано.

step
02

КРОК 2

Утримувач сертифікату усуває зауваження та інформує зацікавлену сторону.

step
03

КРОК 3

У разі відсутності відповіді або ж отримання тієї, яка не задовольняє зацікавлену сторону, вона звертається до органа сертифікації та викладає зміст претензій. Орган сертифікації перевіряє факти та інформує про прийняте рішення, як наприклад, виставлення невідповідності.

Термін розгляду і прийняття рішення: 90 днів.

step
04

КРОК 4

У разі незадоволення рішенням, зацікавлена сторона оскаржує його перед органом сертифікації.

step
05

КРОК 5

Зацікавлена сторона може не погодитися з рішенням органу сертифікації та подати скаргу до ASI.

 

step
06

КРОК 6

Зацікавлена сторона не задоволена рішенням ASI та подає скаргу до FSC Міжнародного. Протягом 30 днів мають здійснюватися пряма комунікація щодо вирішення спору у неформальний спосіб. У разі неможливості його вирішення протягом 60 днів застосовуються формальні процедури із залученням сторін конфлікту.

 

step
07

КРОК 7

У разі незадоволення рішенням FSC Міжнародного зацікавлена сторона має право подати апеляцію.